Alkotmánybírósághoz fordulhatnak az önkormányzatok, hogy meggátolják saját kifosztásukat

  •  
  •  
  •  

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) szerint az adóemelési stopot elrendelő, december 2-án hatályba lépett kormányrendelet miatt az érintett helyi önkormányzatok előtt nyitva áll jogorvoslati lehetőségként, hogy alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz forduljanak – áll az érdekvédelmi szervezet közleményében.

A TÖOSZ sajnálattal vette tudomásul, hogy a kormány előzetesen nem egyeztetett “a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésekről” szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm.-rendeletről a helyi önkormányzatok több mint felét tömörítő országos önkormányzati érdekszövetséggel.

A TÖOSZ a közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy

a december 2-án hatályba lépett kormányrendelet elkésett,

mivel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (stabilitási törvény) 32. §-a alapján a helyi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával vagy a hatályos rendelet módosításával november 30-ig történő kihirdetésével el kell döntenie, hogy változtat-e az érvényben lévő adórendeleten, amely a következő év önkormányzati költségvetésének egyik saját bevételi lába.

Miután a kormányrendelet a stabilitási törvény szabályát nem módosította, a változtatásban érintett helyi önkormányzatok

a rendelet kihirdetését és hatálybalépését megelőzően már megalkották és kihirdették a vonatkozó helyiadó-rendeleteiket.

Az önkormányzatok számára újabb anyagi csapást jelentő szabályozás alapján a 2021-ben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó értéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a kormányrendelet hatálybalépése napján, azaz 2020. december 2-án hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke, és a 2021-re az önkormányzat új helyi adót, új települési adót nem vezethet be.

A TÖOSZ szerint az adóteher súlyosbítási tilalma miatt az önkormányzatoknak felül kell vizsgálniuk az általuk nyújtott közszolgáltatásokat, és

bizonyos közszolgáltatási feladatokat forráshiány miatt nem fognak tudni ellátni, ami színvonalcsökkenéshez vezethet és hosszú távon veszélyeztetheti a települések működését.

Az ilyen módon lehetetlen helyzetbe hozott településeknek a szervezet szerint nem marad sok választása, és valószínűleg

tömegesen fordulnak majd a Belügyminisztériumhoz rendkívüli támogatási kérelemmel.

A közlemény szerint a kormányrendelettel közvetlenül érintett helyi önkormányzatok előtt nyitva áll jogorvoslati lehetőségként, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdésének sérelme miatt alkotmányjogi panasszal forduljanak az Alkotmánybírósághoz.

, , , , , ,