Elszállítják az üzemképtelen járműveket – Több száz parkolóhely szabadulhat fel

  •  
  •  
  •  

Az Újpesti Közterület-felügyelet felmérte, nyilvántartásba vette, majd kategorizálta, a kerület közigazgatási határain belül található üzemképtelen járműveket.

Az Újpesti Közterület-felügyelet, a IV. kerületi Önkormányzat 2016-os évre kitűzött célkitűzéseihez teljes mértékben igazodva, a 2015-ös év során, a célirányosan lefolytatott ellenőrzései által, kiegészítve az Önök állampolgári bejelentései, valamint Önkormányzatunk Városüzemeltetési Főosztályának munkatársai által végzett áldozatos munka segítségével felmérte, nyilvántartásba vette, majd kategorizálta, a kerületünk közigazgatási határain belül található üzemképtelen járműveket.

Közterület-felügyeletünk, a társadalmi elvárásokhoz, valamint a IV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott, a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló; 17/2015 (V.29.) Rendeletéhez teljes mértékben igazodva, az Önök interaktív bevonásával, célirányos nyilvántartást készített, melynek célja, hogy felügyeletünk hatékonyan tisztítsa meg az üzemképtelen és/vagy forgalomképtelen roncs gépjárművektől az utcákat, melynek következtében több száz parkolóhely szabadulhat fel az autósok számára, ezzel is elősegítve a közlekedésben résztvevők szabályos parkolását.

Szeretnénk minden gépjármű tulajdonos figyelmét felhívni, hogy üzemképtelen járműnek az a jármű minősül, amely a közúti forgalomban a már hivatkozott 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes Rendelet (KRESZ) 5.§ (1) bekezdésében taglalt feltételekkel nem rendelkezik, ezen feltételek hiánya miatt, a közúti forgalomban nem vehet részt, vagy a jármű műszaki állapota nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a közúti forgalomban történő részvételt (pl. közlekedési balesetben sérült forgalomképtelen jármű).

A forgalomból kivont, lejárt műszaki érvényességgel, vagy hatósági jelzéssel – forgalmi rendszámmal – nem rendelkező jármű közterületen, a Fővárosi Közgyűlés 30/2010 (VI.4.) Rendeletének 49.§-a, valamint Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 17/2015 (V.29.) Rendeletében meghatározottak alapján, főútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon érvényes közterület-használati hozzájárulás nélkül, legfeljebb 15 nap időtartamban tárolható.

Újpest Önkormányzata közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló; 17/2015 (V.29.) számú Rendeletének 11.§ c) pontjában megjelölt határidőn túl (15 nap), a közterületen érvényes közterület-használati hozzájárulás nélkül tárolt üzemképtelen gépjárművek üzembentartóival szemben, az Újpesti Közterület-felügyelet közigazgatási eljárást indít Önkormányzatunk Igazgatási Főosztály Általános Igazgatási Osztályánál.

Az Újpesti Közterület-felügyelet a fentiekben megjelölt közterületen hátrahagyott üzemképtelen gépjárművek esetében, az 1999. évi LXIII. Törvény (a közterület-felügyeletről) 20.§ (2)-(3) bekezdéseiben megjelölteknek megfelelően intézkedik.

Az elszállítás díja személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén 17.250 Ft, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pontjában meghatározott, az előbbiekben nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén az előbbi költség háromszorosa, a jármű tárolásának díja napi 1.200 Ft)

Tisztelettel, megkérjük Újpesti lakosságát, egyben minden gépjármű tulajdonost, amennyiben üzemképtelen járművet tárol közterületen haladéktalanul intézkedjen a külön jogszabályokban megjelölt jogsértés megszűntetéséről, ellenkező esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően, – a tulajdonos költségére- Felügyeletünk hatóságilag megrendeli az üzemképtelen jármű elszállítását és annak őrzését.

Kérjük a lakosságot továbbá, amennyiben a lakókörnyezetében elhagyatott, feltűnően rossz állapotú, lejárt műszaki érvényességgel rendelkező, vagy hatósági engedély – forgalmi rendszám – nélküli gépjárművet észlel – és szeretne környezete rendjéért tenni -, jelezze azt az Újpesti Közterület-felügyelet részére a (+36-1) 231-3250 vagy a (+36)06/70 452 05 90-es ügyfélszolgálati telefonszámainkon, illetve írásban a kozterulet@ujpest.hu email címen.