Közösen emlékeztek az újpesti diákok a ’48-as forradalomra

  •  
  •  
  •  

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium diákjai szerveztek ünnepélyt március 11-én a Görgey-szobornál.

A rendezvényen a hagyományokhoz híven részt vettek a Leiningen Óvoda csemetéi, akiknek mondókáival vette kezdetét a műsor. Ezt követően a forradalmi hangulatot felidézvén a Szigeti József Utcai Általános Iskola két növendéke szavalta el Petőfi Sándor Föltámadott a tenger, illetve a Csatadal című alkotásait. Az UMSZKI növendékeinek 1848-ra emlékező összeállításával zárult a műsor.

(Az Újpesti Műszaki Szakközépiskola diákjainak fotói innen tölthetők le.)

A megemlékezésen részt vett Wintermantel Zsolt polgármester is, aki a diákok műsorát követően elhelyezte az Újpesti Önkormányzat koszorúját a szobor talapzatánál. Őt követték az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, a Bajza József Általános Iskola és a Szigeti József Utcai Általános Iskola diákjai is, megkoszorúzván Görgey emlékművét.

Az Újpesti Önkormányzat idén is megemlékezett Lebstück Mária huszárfőhadnagyra, a Megyeri Úti Temetőben. Az ünnepélyen az újpesti iskolák közül a Megyeri Úti Általános Iskola, az Angol Tagozatos Általános Iskola és a Könyves Kálmán Gimnázium diákjai vettek részt.

Dóka Andrea színművész Lebstück Mária naplójából idézett, aki Lebstück Károly néven csatlakozott az egyetemi légióhoz, miután haját rövidre nyíratta, és férfiruhát szerzett magának. A megemlékezők-köztük Wintermantel Zsolt polgármester, az Újpesti Horvát Kisebbségi Önkormányzat vezetősége és a résztvevő iskolák diákjai- a műsort követően elhelyezték koszorúikat a sírnál, majd felcsendült a Szózat dallama.

A jelenlévők végül átsétáltak Éber Nándor haditudósító sírjához, aki 1848 márciusában- állását otthagyva- először az Országos Honvédelmi Bizottmány mellett nyert alkalmazást. Később Debrecenben a Szemere-kormány 1849. április 14. utáni megalakulásakor a magyar külügyminisztérium szervezésében mint elnöki titkár vett részt gróf Batthyány Kázmér külügyminiszter alatt.

(antos)