•  
  •  
  •  

Rosh Hashanah, Yom Kippur és Szukkot. Kezdetét vette a zsidó nagyünnepek időszaka, amelynek legelső fejezete a zsidó újév. A Rosh Hashanah ünnep idén szeptember 15-től 17-ig tartott, amely során hagyományosan mézet és almát fogyasztottak az ünnepi asztalnál. A legnagyobb zsidó ünnep, a bűnbánat és vezeklés napja, a Yom Kippur ebben az évben szeptember 24-re esik: ezen az ünnepen szigorú böjtöt tartanak a hívők. Szeptember 29-én pedig a sátoros ünnep, a Szukkot következik, amely hét napon át tart. Ez a vidám eseménysorozat az aratást és a betakarítást köszönti.

Szerdócz Ervin újpesti főrabbi

„ ….A hetedik hónapban, a hónap első napján legyen nektek szombati nyugalom, emlékeztető harsonamegszólaltatás, szent gyülekezés!” (III.M.23/24)

Beköszöntött az ősz! Legtöbbünk kéretlen-kénytelen filozófusokká válunk. Elgondolkodunk az élet végességén! „ Nemzedék megy s nemzedék megy, de a föld örökké fönnáll” (Koh.1/4) Közelednek a félelmetes napok! Közeledik az Új Év!

„Újév napján lesz megírva és a Jom Kipuri böjt napján lesz megpecsételve, hányan múlnak ki és hányan születnek, ki marad életben és ki fog meghalni, ki a maga idejében és ki idő előtt,….ki él majd csöndben és ki hányattatásban, ki él békében és ki szenvedésben, ki szegényedik el és ki gazdagszik meg, ki alacsonyodik és ki emelkedik fel?”

Feltesszük a kérdést, melyet előttünk már feltett minden generáció: „Mi haszna van az embernek minden fáradságában, mellyel fáradt a nap alatt?” (Koh 1/3)

A Talmudban olvassuk: „Az Örökkévaló beburkolózott, mint egy előimádkozó, és megmutatta Mózesnek a „Bűnbocsánat imarendjét, mondván: Amikor a zsidók vétkeznek előttem, mondják el ezen imákat, és én megbocsájtok nekik. . .” (Ros Hásáná 12)

Bölcseink szerint az imát az idők során elfelejtették. Már akkor, amikor a Szentélybeli szolgálat, és áldozat előbbre volt az imánál. Hosszú idő után, a XI. században, a németországi Mainz városban Rabbi Ámnonnak Isten újra elmondta az ima szövegét.

A legenda szerint Ámnon, Mainz város nagy tudású és tekintélyű rabbija volt. A város fejedelme sok mindenben kikérte véleményét és végül a zsidó bölcs tanácsadója lett. Történt, hogy a fejedelem, egy óvatlan pillanatban kérte a rabbit, hogy hagyja el ősei sokak által megvetett vallását és vegy fel a keresztényt. A rabbi a maga csendes módján elhárította a fejedelem kérését. Más alkalommal, ezúttal több választófejedelem jelenlétében megismételte a kérését! Minden szem rabbi Amnon rabbi meredt. A rabbi zavarában három nap gondolkodási időt kért! Haza érve szégyen és bűntudat gyötörte: hogyan volt képes gondolkodási időt kérni, ahhoz, ami élete legbiztosabb, legszilárdabb értéke! Mivel már nem tudta jóvátenni, elhatározta, hogy nem megy többé a fejedelemhez. Ám a fejedelem, három nap elteltével, hívatta egy szolgával. Ámnon rabbi azonban nem tett eleget a kérésnek. Elutasítása sértette a fejedelem büszkeségét, követelte megjelenését, megfenyegette, hogy levágatja lábait. A rabbi a fenyegetés ellenére otthonában maradt.  Végül a rabbit a fejedelem elé vonszolták, szemrehányást tett és azonnali választ követelt! Amnon rabbi azt mondta: Vágassa ki nyelvem mely gondolkodási időt kért és nem mondta, hogy hamarabb meghalok, mintsem őseim hitét megtagadnám. A fejedelem dühbe gurult: Tudja, mit fogok tenni? Kérésére kivágatom nyelvét, de mindkét lábát is levágatom, hiszen azoknak kellett volna elhozniuk hozzám! Amikor ez történt, Rojs Hasono ünnepe volt. A rabbit hívei a zsinagógába vitték. Felhangzott az ünnepi sófár hangja és Ámnon rabbi kilehelte lelkét! Három nap múlva a halott rabbi Amnon megjelent tanítványa Mesulám Kalimosz álmában és lediktálta az Uneszáné Tojkef ima szövegét!

Az ima költőibb része az ember életéről szól:

„Az ember porból jön és por lesz a vége, élete kockáztatásával keresi kenyerét, olyan, mint törött cserép, mint az elszáradt fű, mint a hervadó virág, mint a tűnő árnyék, mint a múló felhő, mint a szélfuvallat, mint a homok s mint az álom, mely elszáll!”

Ezzel szemben:

„ A bűnvallomás, az ima és a jótékonyság elhárítják a rossz végzést!”

Az élet…végül is szabad választás kérdése! „ De a helyes úton, amin az ember járni szeretne, az Örökkévaló segíti őt az előre jutásban! (Talmud Mákot 10b)

Legyünk beírva a tartalmas, megelégedett Élet Könyvébe!

, ,