•  
  •  
  •  

Vége a télnek, rövidesen virágba borul a megújuló természet. Itt a tavasz! A zsidók már egy hónappal előbb köszöntötték, …a fák újévén!

„Amikor közeledik Ádár (március) sokasodnak örömeink!”

– tartja a hagyomány. Ahogy más népek szokása, a zsidók is farsangot tartanak, Neve Purim, ami attól más, hogy a zsidó nép Isten gondviselő áldását ünnepelik ezen a napon.

A hagyomány szerint a Szentírásban minden benne van, ami a világ teremtésétől fogva egészen a világ végéig történt és történni fog. A Purim azonban (ahogy a Hanuka, a fény ünnepe se) nem szerepel Mózes Öt könyvében. Az ünnep alapja egy 2500 évvel előtti történet: Eszter könyvének története, jóval a tóraadás után játszódott, így nem is szerepelhet a Tórában. A Purim a rabbik által elrendelt ünnep.

A zsidók a babilóniai fogságban élnek… nem is rosszul… beépültek a társadalomba, de megtartották vallási szokásaikat. Ahasvéros (I. Xerxész) király bizalmasa Hámán azért akarja kiirtani a zsidókat, mert megharagudott egyre közülük. Hámán, a király legközelebbi bizalmasát, aki előtt mindenkinek le kellett borulni és térdet kellett hajtani szörnyen zavarta, hogy a zsidók elöljárója Mordeháj nem engedelmeskedett az előírásnak. Évezredes tapasztalat: minden idők zsidók ellenségei, ha egyetlen zsidó így, vagy úgy okot ad a haragra, nem egyedül rajta, a zsidókon akarják megbosszulni sértettségüket… Hámán sorsot vet a zsidók kiirtására, kitűzi a genocídium pontos idejét!

Szerdócz Ervin

Eszter könyvében nem szerepel Isten neve! De az isteni szellem ott lebeg minden lapján! Isteni szellem az, mely az öröm ünnepét főképpen azzal jelöli meg, hogy parancs pénzadományt és ajándékokat adni ezen a napon szegényeknek! Isten az igazság, mely a „hámáni” fordulatok a zsidók ellenségei felett győzött és a zsidók „ügyét” juttatta diadalra: mert az igazság maga Isten!

„Isten pecsétje az igazság” (Brachot 57)

A zsidó farsang, a Purim ünnepén felolvassák Eszter könyvét, mely tele van csodás fordulatokkal! Győz az igazság és a zsidók megmenekültek a gonoszság rájuk kiszabott végzetétől! Két és fél évezred alatt, minden évben felolvassák Eszter könyvét a csodás megszabadulás történetét! A napi imában háromszor felhangzik az hála szava:

„Mordeháj és Eszter idejében, Susán fővárosban, amikor a gonosz Hámán ellenük kelt, és az összes zsidókat, a gyermekekkel, öregekkel, csecsemőkkel és asszonyokkal egyetemben akarta elpusztítani, leölni és kiirtani egy nap alatt, a tizenkettedik hónap, azaz Ádár tizenharmadik napján, és vagyonukat is el akarta rabolni, Te nagy irgalmadban meghiúsítottad terveit, keresztülhúztad számítását, és a büntetést az ő fejére hárítottad: fiaival együtt bitóra került…”

Ilyenkor a hívő zsidó ember elgondolkodik: Nem is említettem ebben a könyvben a Te szent nevedet? És tudom, hogy a nagy csoda, a megmenekülés a hőstett, a segítség, a mellettünk való hadba szállás, amit őseinkért tettél annak idején és teszel azóta is napjainkban Tőled származik! Neked pedig Istenünk, …Neked nem kell megmondani, hogy Te mentetted meg fiadat és néped a nagy veszedelemtől…

Szerdócz Ervin
Újpest főrabbija

, , ,