Szemléletformáló foglalkozások az Újpesti Karinthy Frigyes Óvodában

  •  
  •  
  •  

A káposztásmegyeri Újpesti Karinthy Frigyes Óvodában, annak pedagógiai programjának megfelelően, már huzamosabb ideje alkalmazzák sikerrel az inkluzív pedagógiai módszerek gyakorlatba ültetését és ehhez társítva a szemléletformálás különböző formáit egy szenzitív, elfogadó és befogadó óvodáskori gondolkodás és viselkedés kialakítása céljából. Elsődleges szándékuk, hogy munkájuk eredményeként az óvodából iskolába kerülő gyermekek számára – a különböző okból – hátrányos helyzetű társaik elfogadása, beilleszkedésük aktív segítése természetes legyen.

Pedagógiai munkájukat a kisgyermekek befogadásra való nyitottságára építik. Az óvodásaiknak a fogyatékosság fogalmához kapcsolódó szerény ismeretköre bővítését, a fogyatékos emberek nehézségeiről alkotott képét számukra jól érthető módon, tapasztalati hátteret biztosítva igyekeznek formálni. Az óvoda pedagógusai módszertani eszközeik megválasztásával kívánják tudatosítani és elmélyíteni a gyermekekben azt a tényt, hogy a fogyatékossággal vagy anélkül élő emberek együtt ugyanolyan értékes tagjai tudnak lenni a közösségnek: életük, nehézségeik, az őket támogató módszerek megismerése közelebb viszi őket a látássérült emberek társadalmi befogadásához, esélyegyenlőségük biztosításához. Kiemelt szempontnak tekintik, hogy az óvodáskorú gyermekek gondolkodásának szerves eleme legyen a fogyatékos társaikkal való harmonikus együttélés szempontjából fontos mintaadás, az empatikus viselkedés és a segítőkészség.

Az óvoda e területtel foglalkozó pedagógusai a külső közreműködő partnerek bevonásával szervezett alkalmaikat úgy készítik elő és tervezik, hogy azon lehetőleg egyszerre legyen jelen a legtöbb óvodásuk. A program legyen interaktív, a gyermekek ne csak passzív szemlélők legyenek, hanem tevékeny bekapcsolódásra is nyíljon lehetőség úgy, hogy a megtapasztaltakat később a csoportban folyó tevékenységek során módjuk legyen, átbeszélni, szerepjátékokkal feleleveníteni, játékos, rajzos formában újra átélni. A gyengénlátó, látássérült vagy vak emberek életének, életvitelének megismerésére tervezett és megvalósult alkalmak tematikái között különösen élményszerű a látássérültek életét segítő kutyák viselkedésének bemutatása.

A program beindítása óta több alkalommal tartott szemléletformáló és érzékenyítő foglalkozást a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete „Megismerni és megérteni a látássérültek világát” címmel, mely keretén belül az óvodások kipróbálhatták például a bekötött szemmel történő közlekedést, tájékozódást. Emellett játékos formában kapnak ízelítőt abból, hogy egy vak vagy gyengénlátó személy hogyan vezeti a háztartását, hogyan közlekedik, mit és hol tanul, milyen munkát végez, hogyan telnek a napjai.

2023. május 17-én a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete az Újpesti Karinthy Frigyes Óvodában tartott játékos szemléletformáló alkalmat az óvodások részére a vakok és gyengénlátók életének megismertetése céljával, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy az óvodások fogyatékos emberekkel való együttneveléssel a különbözőségek elfogadására legyenek képesek, toleráns magatartást mutassanak mások iránt, mely egyben a látássérülteket alkalmassá teszi a társadalmi integrációra.

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete által kínált szemléletformáló programok olyan ismeretek megszerzését, élményeket, tapasztalásokat kínálnak a gyermekeknek, melyek egy természetes folyamaton keresztül segítik őket abban, hogy átérezzék a vak és gyengénlátó emberek kiszolgáltatottságát, miközben megtudhatják, hogy hogyan képesek az élet különböző területein önállóan cselekedni, illetve ők hogyan tudják kiszolgáltatottságukat csökkenteni, megszüntetni.

, ,