•  
  •  
  •  

Az álláslehetőség részleteiről és a jelentkezés feltételeiről az alábbi önkormányzati közlemény ad bővebb felvilágosítást:

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Iroda


Főépítészi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  • a főépítészi referensi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően;
  • településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos szakmai feladatok (TFK, ITS, KÉSZ, KSZT, TAK, TKR, FRSZ, TSZT);
  • közreműködik a kerület közép- és hosszútávú fejlesztési programjával, az általános városfejlesztési feladatokkal összefüggő feladatok ellátásában;
  • részt vesz a településrendezési szerződések előkészítésében;
  • részt vesz a környező települések, kerületek és a főváros településfejlesztési, -rendezési és -képi terveinek, valamint a magasabb szintű építésügyi jogszabályok véleményezésében;
  • tervek egyeztetési eljárásával kapcsolatos feladatok; beruházások városrendezési feladatai;
  • előterjesztésekkel kapcsolatos előkészítő feladatok;
  • helyi értékvédelem;
  • pályázatokkal kapcsolatos feladatok;
  • koordinálja a Főépítészi Iroda által a városépítészet kapcsán megvalósuló egyedi projekteket;
  • tájékoztatást ad az ügyfelek számára a településrendezési tervek tartalmáról, az egyes telkek beépítési feltételeiről;
  • egyedi ügyekben szakvéleményt és városépítészeti javaslatokat készít elő;
  • konzultáció keretében egyezteti az egyedi építési és telekalakítási terveket, indokolt esetben főépítészi véleményezést kezdeményez;
  • ügyfelekkel, tervezőirodákkal, hatóságokkal való kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, egyetem (felsőoktatásban szerzett szakképzettség (a 29/2012. (III.07.) Korm. r. 1. sz. melléklet, településmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettség),
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • az elmúlt hat évben szerzett (legalább három éves településtervezést végző irodában végzett) településtervezői szakmai gyakorlat, településfejlesztési és/vagy rendezési tervek készítésében való részvétel, vagy az elmúlt hat évben szerzett legalább három éves főépítészi irodai vagy minisztériumi szakmai gyakorlat,
  • jogszabályismeret, kreativitás, jó kommunikációs képesség és csapatban való gondolkodás,
  • kötődés Újpesthez és/vagy Budapesthez,
  • komplex látásmód, kortárs nemzetközi és hazai urbanisztika és építészet ismerete,
  • önállóság, problémamegoldó képesség,
  • magyar önkormányzati működés ismerete,
  • hivatali jellegű munkavégzésre való szándék,
  • meglévő közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

  • precíz munkavégzés,
  • proaktív szemlélet,
  • problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
  • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata,
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat),
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

  • Mártonffy István főépítész (+361-231-3101/412), illetve
  • Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető (+36-1-231-3101/382) nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

, , ,