Ki kapja a szociális munkáért járó díjat?

  •  
  •  
  •  

Felhívást kaptunk a Városházáról, melyet most teljes terjedelmében közlünk is. 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 28.) rendelete alapján ebben az évben is sor kerül az

Újpesti Szociális Munkáért Díj adományozására.

Önkormányzatunk a Díj adományozásával is elismerését fejezi ki azon Újpestért Dolgozó Szakemberek felé, akik nap, mint nap rendkívüli kihívásokkal szembesülnek, különösképpen a tavalyi és az idei pandémiás időszakban.

A díj annak a személynek adományozható, aki a szociális területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest szociális ellátásának, az újpesti szociális szolgáltatások fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok életminőségének javításához.

Az Újpesti Szociális Munkáért Díj indokolt esetben olyan Újpesten működő intézmény vagy egyéb szervezet részére is adományozható, amely a tevékenységét kollektívaként fejti ki.

A Díj adományozására javaslatot várunk:

  • Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítványoktól, egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól,
  • az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől
  • korábban elismerésben részesített személyektől
  • Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetőitől
  • egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségektől
  • legalább tíz magánszemélytől együttesen

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérését követően a Képviselő-testület dönt.

Különleges jogrend esetén a javaslatok elbírálására és az elismerés adományozására a különleges jogrendre vonatkozó szabályok szerint kerülhet sor.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet 2021. augusztus 31. 15 óráig a nepjoleti.alpolgarmester@ujpest.hu e-mail címre megküldve vagy személyesen Kanász-Nagy Máté népjóléti alpolgármester kabinetére benyújtani (Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata, 1041 Budapest, István út 14.).

Az adatlap letölthető ide kattintva vagy átvehető az Ügyfélszolgálati irodában, ahol a Díj odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

,