•  
 •  
 •  

A teljes munkaidős, határozatlan idejű, közszolgálati jogviszonnyal járó állásra március 25-éig várják a jelentkezőket.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a főépítészi referensi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően,
 • építészeti egyedi tervek egyeztetési eljárásával kapcsolatos feladatok,
 • tájékoztatást ad az ügyfelek számára a településrendezési tervek tartalmáról, és az egyes telkek beépítési feltételeiről,
 • rendeltetés módosítási ügyek előkészítése,
 • egyedi ügyekben szakvéleményt és városépítészeti javaslatokat készít elő,
 • konzultáció keretében egyezteti az egyedi építési és telekalakítási terveket, indokolt esetben főépítészi véleményezést kezdeményez,
 • ügyfelekkel, tervezőirodákkal, hatóságokkal való kapcsolattartás.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség (a 29/2012. (III.07.) Korm. r. 1. sz. melléklet),
 • egyetemi vagy főiskolai építészmérnöki, településmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • önkormányzati főépítészi irodai vagy minisztériumi szakmai munkavégzés,
 • jogszabályismeret, kreativitás, jó kommunikációs képesség és csapatban való gondolkodás,
 • kötődés Újpesthez és/vagy Budapesthez,
 • komplex látásmód,
 • önállóság, problémamegoldó képesség,
 • magyar önkormányzati működés ismerete,
 • hivatali jellegű munkavégzésre való szándék,
 • meglévő közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • precíz munkavégzés,
 • proaktív szemlélet,
 • problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. március 31.

Fontos, hogy a közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő után jön létre.

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Karrier

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/palyazat_hozzajarulo_nyilatkozat.pdf

, , ,