•  
  •  
  •  

Az újpesti önkormányzat idén is pályázati lehetőséget kínál a 35. életévüket be nem töltött fiatal házaspárok, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatban élők részére, hogy felújított bérlakáshoz jussanak az úgynevezett Fecskeházban (1046 Budapest, Blaha Lujza utca 9.).

A jelentkezőknek a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan rendelkezniük kell az önkormányzat területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerűen ott is kell élniük.

Feltétel még, hogy sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkezhetnek, illetve korábban sem rendelkezhettek önálló lakással (nincs és nem is volt tulajdon-, haszonélvezeti-, használati- vagy bérleti joguk).

Fontos, hogy a pár mindkét tagjának kell legyen állandó kereseti lehetősége, kivéve, ha egyikük nappali tagozatos hallgató egy felsőoktatási intézményben.

Utóbbi esetben a kereső házastársnak vállalnia kell, hogy egy pénzintézetnél megtakarítási számlára legalább havi 40 ezer forintot takarít meg.

A pályázatokat a szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai szerint bírálják el. A lakbér mértéke négyzetméterenként 136 forint.

Ezekre a lakásokra lehet pályázni:

  • Blaha L. u. 9. fszt. 5. – összkomfortos, 31 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. I. em. 18. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. I. em. 22. – összkomfortos, 28 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 32. – összkomfortos, 30 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 43. – összkomfortos, 40 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 47. – összkomfortos, 31 m2 alapterületű
  • Blaha L. u. 9. II. em. 50. – összkomfortos, 32 m2 alapterületű

A pályázat leadási határideje 2021. október 1. (péntek) 12 óra. A lakásokat eddig tekinthetik meg az érdeklődők, hétfőtől péntekig 10 és 15 óra között.

A házastársak a pályázaton csak közösen vehetnek részt, pályázatukat a konkrét lakás meghatározása nélkül kell benyújtaniuk, megjelölve azt, hogy „fiatalok garzonházában lévő lakásra” pályáznak.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.) szerezhető be vagy INNEN tölthető le.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV. ker. István út 14. fszt. 4. szám alatt). Részletes felvilágosítást ugyanitt kérhetnek az érdeklődők (telefon: 231-3179).

Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság októberben bírálja el, az eredményről az érintetteket 30 napon belül értesítik.

A bizottság döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő fecskeházi lakások bérbeadására is, ám a felújítás menetétől függően ennek a folyamata elhúzódhat.

, , , , ,