Ismét pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjára az újpesti diákok

 •  
 •  
 •  

Újpest önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére a 2021/2022-es tanév második és a 2022/2023-as tanév első félévére, illetve a 2022-es évre vonatkozóan.

Azoknak, akik már a felsőoktatásban tanulnak

Az egyik pályázati lehetőséggel azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók élhetnek, akik az

 • önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 • hátrányos szociális helyzetűek, illetve
 • teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem pályázhatnak:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói,
 • a doktori (PhD) képzésben részt vevők,
 • a kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók és/vagy vendéghallgatói képzésben részt vevők.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A pályázat pontos menetéről és a további részletekről

ITT OLVASHAT BŐVEBBEN.

És azoknak, akik most készülnek a felsőoktatásba

A másik pályázatra azok a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek nyújthatnak be igénylést, akik

a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben,

 • teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni,
 • hátrányos szociális helyzetűek és
 • az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat pontos menetéről és a további részletekről

ITT OLVASHAT BŐVEBBEN.

Határidő: 2021. november 5.

A pályázatokhoz szükséges űrlap

INNEN TÖLTHETŐ LE.

, , , , ,