•  
  •  
  •  

Vagy legalább tisztábbá; mert most nem az. Úgy tűnik, az itt élő polgárok egy része nincs igazán tudatában annak, hogy e témában milyen kötelességek hárulnak rá. Ezt a kérdést járjuk most körül Kövér Edittel, az Újpesti Városgondnokság Kft. zöldterület-gazdálkodási műszaki ellenőrével.

Jöjjön először a száraz jogi szöveg, de higgyék el, fontos, hiszen ebből világosan kiderül, hogy a köztisztaság terén kire milyen feladatok hárulnak:

48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról, valamint az 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

„Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan, – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó eltakarításáról és síkosságmentesítéséről.
Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körül járására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Magyarra lefordítva

Mindez azt jelenti, hogy az ingatlan előtti járda, zöldterület rendben tartása – a nyílt vízelvezető árok is ide tartozik – az úttest szegélyéig az ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének a kötelessége. A rendelkezés nemcsak magánszemélyekre vonatkozik, hanem minden ingatlantulajdonosra, legyen az hivatal, óvoda, vállalkozás, bármi.

Fotó: Várai Mihály / Újpest Média

Az alapfeladat, hogy tisztán kell tartani, rendszeresen takarítani, söpörni kell, mondja Kövér Edit, hozzátéve: télen a havat, a jegesedést is el kell takarítani, meg kell szüntetni. Az ingatlan előtti járdát gyomtalanítani is kell.

Újpest önkormányzata kiemelt erőfeszítéseket tesz a köztisztaság érdekében, de tényleg fontos tudni, hogy a jogszabály szerint mindez nem kizárólag a helyi intézményrendszer feladata, mondja a Városgondnokság műszaki ellenőre. Budapest területén az úttestek takarítása vagy a közterületi hulladékgyűjtők üzemeltetése például az FKF Zrt. dolga.

Szükséges lenne, hogy a társasházak tulajdonosai felhívják a közös képviselők figyelmét a járdaszakaszok takarítási kötelezettségeire, folytatta a szakember. Hozzátette: egy bizonyos türelmi idő elteltével figyelmeztetni kellene a tulajdonosokat, a közös képviseleteket, az intézmények üzemeltetőit, a vállalkozásokat az ingatlanok előtti területtel kapcsolatos kötelezettségük végrehajtására.

Zöldhulladék gyűjtése

Lakossági zöldhulladékot csak az FKF Nonprofit Zrt. gyűjt, márciustól november végéig. A zöldhulladékot kizárólag az FKF Zrt. logójával ellátott gyűjtőzsákban lehet kihelyezni. Ezeket a zsákokat meghatározott napokon elszállítja a társaság. A zsákokon kívül elszállítják a kisebb, maximum tíz centiméter átmérőjű faágakat, gallyakat is, amelyek nagyjából egyméteresre darabolva, megfelelő vastagságú zsineggel kötegelve helyezhetők ki a zsákok mellé. Az ennél vastagabb ágakat nem viszik el.

A zsákokat a felhasználónak kell megvásárolni, ezek ára jelenti a szolgáltatás díjának megfizetését. A zsákok megvásárolhatók az FKF Zrt. által a IV. kerületben működtetett szelektív hulladékgyűjtő udvarokban, valamint a viszonteladó partnercégeknél. Nagyjából 235 Ft-ot kell értük fizetni darabonként, de az ár más üzletekben ettől eltérhet.

Kerületünk köztisztasági helyzete közös ügy, minden érintett számára kihívás, de az intézkedések az itt élők érdekében történnek. Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy a kerületi lakosok számára élhető lakókörnyezetet biztosítson, ám ehhez az itt élők tevékeny részvételére is szükség van.

, , , , ,