A nemzetiségi élet is felpezsdülhet Újpesten

  •  
  •  
  •  

A járványidőszak az újpesti kisebbségi önkormányzatok működésére és közösségi életére is rányomta bezárásokkal és korlátozásokkal terhes bélyegét. Az önkormányzaton belül a szakterületért is felelős Czigler László alpolgármesterrel arról beszélgettünk, milyen nehézségeket jelentett ez a gyakorlatban, és mit tartogat az idei év a kerületben élő kisebbségek számára.

Milyen kihívások elé állította a közelmúlt az újpesti nemzetiségi szervezetek és az önkormányzat viszonyát?

Az elmúlt két év mind a nemzetiségi önkormányzatok, mind az önkormányzat életében megterhelő volt. A választások után alig kezdhettük el megismerni egymás terveit és a jövőbeli együttműködés lehetőségeit, 2020 tavaszán szinte minden programot át kellett szerveznünk, vagy le kellett mondanunk. Ugyanakkor az önkormányzat működéséhez – a járványügyi szabályokra ügyelve – a nemzetiségi önkormányzatoknak is el kellett látniuk a törvényi kötelezettségeiket: a testületi ülések, közmeghallgatások és a pénzügyi elszámolások nem maradhattak el.

Szávayné dr. Séra Magdolna és Czigler László az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezésén (Fotó: Várai Mihály / Újpest Média)

Ezek megvalósulásáért, illetve a kapcsolattartásért, a jogi útvesztőkben való eligazodásért és a különböző pályázatok előkészítéséért önkormányzatunk nemzetiségi referense, Szávayné dr. Séra Magdolna felel. Ő az elmúlt két évben igyekezett minden nemzetiségi önkormányzattal megtalálni a közös hangot, és felkészülten segítette a szakmai munkájukat.

Általánosságban milyen keretek között tudott működni a nemzetiségi önkormányzatok szakmai és szervezeti élete? Ebben hozhat-e változást az idei év?

A jelenlegi szabályozás Magyarországon 13 nemzetiséget ismer el, ezek közül Újpesten, a 2019. október 13-ai önkormányzati választás után 11-nek sikerült önkormányzatot alakítania. Természetesen ezek nagyon különböznek egymástól, mind a nemzetiségi arányok, mind pedig az oktatási rendszer tekintetében is. Teljesen más keretek és programok mentén működik például az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, vagy az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat, amelyhez nemzetiségi óvoda és iskola is kapcsolódik. Az elmúlt év korlátozásai ellehetetlenítették a nemzetiségi önkormányzatok szokott programjainak megrendezését, a jelenléti nyelvoktatásokat, az összejöveteleket. Reméljük, hogy idén már könnyebb lesz a helyzet.

Czigler László a német nemzetiségi tanösvény átadásán (Fotó: Várai Mihály / Újpest Média)

A nehézségek mellett ugyanakkor számos új kezdeményezés és program is megvalósult: az Újpesti Szlovák Nemzetiség Önkormányzat székhelye sikeres pályázattal újult meg, de önkormányzati támogatással a négy, Nyár utcai nemzetiségi önkormányzati épületben is jelentős felújítások zajlottak.

A nemzetiségi képviselőknek szervezett nyári képzésünkön az önkormányzat vezetői a nemzetiségi jogokról és kötelezettségekről adtak elő, de a résztvevők gyakorlati előadásokat hallgathattak meg a gazdálkodásról, a költségvetésről és a jegyzőkönyvvezetésről is. Ezt idén mindenképp szeretnénk megismételni.

A nemzetiségek milyen támogatásokat, pályázatokat tudnak igénybe venni 2022-ben, van-e ezen a téren bővülés?

A képviselő-testület február15-én fogadta el Újpest Önkormányzatának költségvetését. A 2022-es évben többek között továbbra is támogatjuk az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat felzárkóztatási „Tanoda” programját. További 7 millió forintos pályázati keretből szeretnénk hozzájárulni a nemzetiségi önkormányzatok idei kulturális rendezvényeihez is.

A kis közösségek egyik legnagyobb összetartó erejét a kulturális rendezvények, összejövetelek és a megemlékezések adják. Hogy alakul az idei éve ezen a téren a tavalyihoz képest?

Valóban, egy nemzeti közösség fennmaradásához nemcsak törvényi garanciákra van szükség, hanem cselekvő önkormányzatok és cselekvő személyek is kellenek, amelyek és akik a folyamatos építkezés motorjai. Újpesten a lehetőségek és a lelkes emberek is adottak. Az elmúlt évben a járványügyi helyzethez igazodva azért sikerült például az Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzattal közösen egy emléktáblát avatni, több önkormányzat nemzetiségi műsorral is részt vett az Újpesti Városnapokon, illetve november második felében az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzattal egy német tanösvényt is sikeresen felavattunk.

Az idei évben szerencsére nagyobb pénzügyi keretünk is lesz, hogy folytathassuk a megkezdett munkát: tavasszal a szerb, görög és bolgár önkormányzatok készülnek egy Balkán-esttel, a szlovák önkormányzat kezdeményezésére folytatódik a honismereti óra, de információim szerint a különböző nemzetiségi nyelvtanfolyamok is újraindulhatnak.

, , , , , , ,