„Igenis lesz újra közös otthonunk egy szabad és egységesebb európai hazában”

  •  
  •  
  •  

Augusztus 24-én került sor az újpesti Trianon-megemlékezés-sorozat második rendezvényére az 1920-as békediktátumnak emléket állító Anyai fájdalom szobránál. A rendezvényen Trippon Norbert alpolgármester mondott beszédet.

„Az Anyai fájdalom szobra 1937 óta, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül állt főterünkön. Hálát adok a Jóistennek, hogy a jelenlévők közül többekkel részesei lehettünk a szobor helyreállításának 2010-ben”

– idézte föl beszéde elején a műalkotás hányattatott sorsát és újjászületését Trippon Norbert.

Az alpolgármester szerinte a magyarságnak ma is emlékeznie kell 1920-ra, amikor

„a harangok jajgató és jajveszékelő kondulása mellett egy egész nemzet merült el a letaglózó szomorúság sötét, mély, és még annál is mélyebb bugyraiban”.

Trippon szerint mindannyian magunkban hordozzuk és örökül adjuk utódainknak akár a jó, akár a rossz történelmi élményeket:

„Ezért is értjük, hogy Kocsis András, Kossuth-díjas szobrászművész nemcsak a művészóriás zseni szikráját, de a saját, és egy egész nép igaz érzéseit oltotta emberalakba.”

A városatya emlékeztetett, hogy az egykor Budapest szívében álló Sztálin-szobor hiába volt 18 méter magas, a diktátor képmását mára elsodorta a történelem. Az Anyai fájdalom szobra és annak állandó, szelíd határozottsággal közvetített üzenete ezzel szemben a mai napig jelen van, „és itt is marad”.

Az eseményen Varju László és Hajdu László országgyűlési képviselők is részt vettek

„Mert mi tudjuk, kik vagyunk, és tudjuk, hová tartozunk. (…) Éppen ezért, merjük-e kimondani, hogy soha nem adjuk fel, és soha nem adjuk meg magunkat a traumatikus trianoni életérzésnek?”

– tette fel a költői kérdést Trippon Norbert, hangsúlyozva:

„Mert a magyar többet és jobbat érdemel. Mert a magyar szabadságra szomjazik, és sikeresebb nemzetté szeretne válni. Mert a siker nemcsak az összetartozás erején, de az előre tekintés képességén múlik.”

Az alpolgármester szerint „a siker soha nem önsajnáltatásból, hanem a bizonyítási vágy, és a csak azért is tenni akarási vágy házasságából születik”. Szerinte csörgedezzen a magyarok ereiben tót, rác, oláh, sváb, szláv, izraelita, roma és még „ezernyi náció” vére, nem ez a lényeg:

„Magyarnak lenni nem genetikai, hanem kulturális kérdés: család, neveltetés, nyelv, ízek, élmények, illatok, hazaszeretet kérdése. Ezért is vagyunk még mindig 15 millióan.”

Hozzátette:

„Éljünk az országhatárokon innen, vagy túl, higgyünk benne, hogy igenis lesz újra közös otthonunk egy szabad és egységesebb európai hazában.”

Trippon Norbert szerint büszkén, emelt fővel kell vallania minden magyarnak és minden újpestinek, hogy

„van célunk, van dolgunk, és éppen ezért van jövőnk is a nagyvilágban”.

A beszéd után az önkormányzat nevében Déri Tibor polgármester és Bedő Kata alpolgármester koszorúzták meg az emlékművet.

A Jobbik nevében Czigler László alpolgármester és a Szabó Balázs önkormányzati képviselő; a Fidesz részéről Hladony Sándor Gyula önkormányzati képviselő; az MSZP nevében Barrel Zoltán önkormányzati képviselő és Belán Beatrix; illetve az Újpest Helytörténeti Alapítvány és az Újpesti Városvédő Egyesület nevében Iványi János helyezte el az emlékezés virágait.

A megemlékezés a Bem Táncegyüttes zenés műsorával zárult.

, , , , , , , ,