Testületi ülés: Betartott ígéretek, elutasított kormányzati megszorítások és nyugdíjasvédelem

 •  
 •  
 •  

Június 25-én került sor a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése óta az első önkormányzati testületi ülésre a IV. kerületben. Az újpesti képviselők több fontos kérdésről is döntöttek, köztük a 2020-as költségvetés módosításáról, az Újpest + Megbecsülés Program megvédéséről, illetve a kormányzati megszorítások elleni elvi és gyakorlati lépésekről.

A testületi ülés elején a jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek a nemrég elhunyt három budapesti díszpolgár,

 • dr. Kárpáti György,
 • Bálint György és
 • Benedek Tibor emléke előtt.

Módosuló költségvetés, új költségvetési vita

A legnagyobb izgalmak az önkormányzati intézmények 2019-es zárszámadásáról és a 2020-as költségvetés módosításairól szóló vitát övezték.

Trippon Norbert alpolgármester az utóbbival kapcsolatban kifejtette, hogy a költségvetés második módosítása már magán viseli a koronavírus elleni küzdelem és a járvánnyal együtt járó gazdasági válság minden tünetét, a kialakult helyzet miatt pedig számos helyen hozzá kellett nyúlni a büdzséhez. Kiemelte:

a jelen információk szerint az önkormányzat és az önkormányzati intézmények 142 millió forintot fordítottak közvetlenül a vírus elleni védekezésre, amit az eredeti költségvetésbe értelemszerűen nem kalkuláltak bele.

A fenti összeg mellett Trippon szerint jelentős bevételkiesésekkel is számolnia kell a kerület vezetésének. Ilyennek nevezte például

 • az Újpesti Kulturális Központ fizetős rendezvényeinek elmaradását, ami 56 millió forint mínuszt jelent;
 • az Újpesti Piac 6,5 milliós bevételkiesését; valamint
 • a Tarzan Park és az uszoda bezárása miatt keletkezett 19 millió forintos hiányt.

Hangsúlyozta, hogy a kormányzati megszorító intézkedések következtében Újpest idén

 • 240 millió forint gépjárműadóból származó bevételt;
 • 58 millió forint idegenforgalmi adóból származó bevételt és
 • a hirdetőfelületek építményadójából származó 40 millió (jövőre várhatóan 80-81 millió) forintos bevételt is elveszített.

Az alpolgármester szerint ezért sok területen „a valósághoz kellett igazítani” a költségvetést, ám voltak olyan elemei a büdzsének, amelyeket mindenképp meg szerettek volna védeni. Ilyennek nevezte:

 • Az Újpest + Megbecsülés Programot, melyet jogilag és politikailag is meg kell védeni a Kormányhivatal támadásától.
 • A Nyárindító + jutalmat, melynek összege már kiosztásra jogosult intézményeknél van, ahol 969 dolgozó várhatja a Szép Kártyára vagy bérben kifizetendő juttatást.
 • A nyári táborokat, melyekre a szülőknek hatalmas szükségük van, miután a járványidőszakban jellemzően az összes szabadságukat felhasználták, és jelenleg máshogy nem boldogulnának a gyermeknevelés jelentette kötelezettségekkel.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatban kiemelte, hogy az ezzel kapcsolatos szabályozás megváltozása miatt idén nagyjából 1,5-2 milliárdos kieséssel kell majd számolnia az önkormányzatnak. Ugyancsak 1,5 milliárd forintos kieséssel járhat majd az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás tervezett megnövelése.

Trippon Norbert

„Ez egy olyan költségvetési lyuk, amely kapcsán folyamatosan gyors és bölcs döntéseket kell hoznunk, és amire mindenképp vissza kell majd térnünk”

– hangsúlyozta az alpolgármester, aki az önkormányzat szociális intézkedéseire kitérve pozitív eredményként említette a szociális támogatáshoz jutás megkönnyítését és azt az 50 millió forintos alapot, mellyel az önkormányzattól ingatlant bérlő, bajba jutott vállalkozásokon és magánszemélyeken segítettek. Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy bár ezt a rendeletet is számos politikai támadás érte, a beérkezett 139 kérelem és a közel 40 millió forint értékben folyósított támogatás, valamint a még mindig elbírálás alatt álló friss kérvények bizonyítják, hogy közel sem nevezhető kudarcosnak a lépés.

Az alpolgármester, Déri Tibor polgármesterrel együtt, köszönetet mondott annak a 100-120 embernek, akik munkájukkal lehetővé tették, hogy a kerület a járvány alatt is működőképes és biztonságos maradjon. A kerület első embere hangsúlyozta: a kormánytól csak feladatot kaptak, támogatást alig, ezért különösen sokat jelent azoknak az erőfeszítése, akik közösen tettek Újpestért.

Ellenzéki hiányérzet és kritika

Nagy István, a Fidesz frakcióvezetője éles kritikákat fogalmazott meg a költségvetés módosításaival kapcsolatban, és többször is nyomatékosan kérte mind Trippon Norbertet, mind Déri Tibort, hogy tegyék átláthatóbbá a büdzsén végrehajtott korrekciókat, melyeket lássanak el tételes, világos, írásbeli indoklással. Indoklása szerint jelenleg több tétel sem olvasható ki egyértelműen a költségvetésből.

Nagy István

Hiányolta annak feltüntetését, hogy az egyes önkormányzati feladatok kényszerű felfüggesztése járt-e bármiféle megtakarítással a kerület számára. Meglátása szerint, ha ezeket figyelembe venné a kerület vezetése, akkor kiderülne, hogy az önkormányzat nincs is olyan rossz anyagi helyzetben, mint ahogy azt a városatyák most feltüntetik. Rámutatott, hogy 900 millió forint körüli összeggel csökkent a költségvetés főösszege. Hiányolt továbbá egy kimutatást azzal kapcsolatban, hogy mennyi a tavalyról áthúzódó beruházások és felújítások összege.

Szerinte a költségvetési módosítások legnagyobb vesztesei például az Újpesti Torna Egylet, a civil alap, a sportalap, az egyházi támogatások, a templomok felújítására szánt elkülönítések és a Rex Állatsziget.

Hazugságnak minősítette továbbá, hogy ő támadta vagy akadályozta volna meg az Újpest + Megbecsülés Programot.

Az előrelátás költségvetése

Déri Tibor polgármester az ellenzéki kritikára reagálva elmondta, hogy a költségvetés módosításai kapcsán is az előrelátás vezette az önkormányzatot, külön hangsúlyozva, hogy

a városvezetés a kiadásokon túl kénytelen volt kalkulálni a már említett kormányzati megszorításokkal és gazdasági kiesésekkel, amelyek milliárdos nagyságrendű lyukat ütnek a büdzsén.

Külön kitért arra, hogy míg a kormány elveszi a gépjárműadót a kerülettől, addig a beszedési kötelezettség továbbra is az újpesti önkormányzatot terheli, aminek csak május 31-éig 11,2 millió forintos költsége volt. Hozzátette: a beszedett bírságok még ennek a töredékét sem fedezik.

Déri Tibor

„Van egy rossz forgatókönyv és egy még rosszabb. Ha ezekre nem készülünk fel, akkor nem marad mozgásterünk”

– fogalmazott az anyagi realitásokat ecsetelve Déri.

A táborokkal minden rendben

Bedő Kata alpolgármester a nyári táboroztatás kapcsán szólt hozzá a vitához, hangsúlyozva, hogy a járványhelyzet ezek szervezését is rendkívüli mértékben megnehezítette. A megrendezésre kerülő táborokat szigorú körültekintéssel szervezik meg, a rostából pedig egyedül a határon túli, erdélyi táborszervezés hullott ki a határzárak és a szülői aggodalmak miatt.

Bedő Kata

Hozzátette: az UTE napközis tábora, a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett tábor és az Erzsébet-tábor finanszírozása mellett a kerület 50 millió forinttal támogatta a civil táborozásokat is.

Nem várt dicséret

Nagy István

Trippon Norbert a fideszes észrevételekre reagálva úgy fogalmazott, hogy az ellenzékben lévő kormánypárti politikusok álszakmai érvekkel próbálják politikai síkra terelni a kerület számára életbevágó kérdéseket, melyekhez a bizottsági egyeztetések során hozzá sem szóltak. Miután a Fidesz részéről ismét elhangzott, Trippon ismét hazugságnak nevezte, hogy 2019-ben többlettel adták volna át a városkasszát a leköszönő vezetés tagjai.

Nagy István ezt követően pazarlónak nevezte az önkormányzat gazdálkodását, amit egy meglepő fordulattal így indokolt:

„Tovább nyújtózkodtok, mint a takarótok ér. Az ígéreteiteket megvalósítjátok, és ez sok pénzbe kerül.”

Trippon Norbert erre úgy reagált, hogy

számukra nincs annál megtisztelőbb, mint ha valaki azt veti a szemükre, hogy betartják az ígéreteiket.

Közös politikai gyümölcs érik?

Emlékeztetett továbbá, hogy a Fidesz költségvetéshez benyújtott módosító indítványában technikai hiba van, hiszen az ellenzéki frakció 360 millió forintot különített volna el az általános tartalékból útfelújításokra, ám az általános tartalékban csupán 59 millió forint szerepel. Emiatt a határozat nem lett volna végrehajtható. Trippon viszont saját módosító indítványt adott be, melynek lényege, hogy:

a képviselő-testület felkéri a kormányt, hogy a 2021-es központi költségvetésben adja vissza az önkormányzattól elvett, egy teljes évi gépjárműadó-bevételeket, ezért cserébe a kerület vezetése vállalja, hogy a 240 milliós összeget az István út és a Pozsonyi út felújítására felajánlja az ügyben illetékes Fővárosi Önkormányzatnak. Felkérték egyúttal Varju László, Hajdu László és Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselőket, valamint az újpesti Fidesz-frakciót, hogy ennek érdekében lobbizzanak a kormánynál.

Trippon Norbert

Ezt a javaslatot végül 16 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület. A költségvetési módosításokat 15 igen, 6 nem arányban szavazták meg. A zárszámadást 14 igen, 6 nem arányban hagyta jóvá a testület.

Nem a bosszú költségvetésére

A képviselő-testület 15 igen, 3 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a IV. kerületi önkormányzat is csatlakozzon ahhoz a Momentum által útjára indított kezdeményezéshez, melynek értelmében

a budapesti kerületek felszólítják a kormányt, hogy vonja vissza a jövő évi központi költségvetés azon pontjait, melyek anyagilag ellehetetlenítenék az önkormányzatokat.

Kik védik meg a nyugdíjasokat?

Elfogadták továbbá Czinke Sára (DK) képviselő asszony határozati javaslatát is, melynek értelmében

az újpesti önkormányzat úgy dönt, hogy kiáll az újpesti nyugdíjasok életkörülményeinek javítása mellett és megvédi az ezt elősegítő Újpest + Megbecsülés programot.

Miután Czinke Sára név szerinti szavazást kért az ügyben, Nagy István ennek megkezdése előtt a következőképpen kommentálta a javaslatot (kifejezett kérésére szavait szó szerint idézzük):

„Én azért szavazok ez ellen, és mi azért szavazunk ez ellen, mert törvénysértőnek tartjuk ezt a szavazást, ebben a formájában. Másodsorban pedig azért, mert veszélyeztetve látjuk az 5000 forint utalvány, vagy bármilyen formában, hogy a nyugdíjasoknak szánt támogatások kifizetését.”

A javaslatot 15 igen, 2 nem arányban fogadta el a képviselő-testület, 4 politikus nem vett részt a szavazáson.

A Benedek Tibor utcára még várni kell

Szabó Balázs kezdeményezéséről ezúttal nem szavaztak a városatyák. A jobbikos képviselő ugyanis egyelőre visszavonta a javaslatát, hogy a kerület kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy a nemrég elhunyt Benedek Tibor olimpiai bajnok nevét közterület viselhesse Újpesten, illetve szorgalmazza, hogy a Duna Aréna ezentúl Benedek Tibor Aréna legyen.

Szabó Balázs

Szabó azzal indokolta, hogy előterjesztését a július 15-ei rendkívüli – közmeghallgatással egybekötött – ülésre halasztja, hogy meg szeretnék várni Benedek Tibor temetését.

Déri Tibor hozzátette, hogy a főépítésszel már egyeztettek arról, melyik közterület lenne méltó Benedek Tiborhoz. Nagy István közölte, hogy a IV. kerületi Fidesz is támogatja az ötletet, és ők is javaslatot tesznek majd arra, melyik utcát vagy teret kereszteljék el a néhai olimpikonról.

Biciklis fejlesztések jönnek

A biciklis közlekedők számára örömteli hír, hogy miután a Fővárosi Közgyűlés június 24-én végül megszavazta a VEKOP kerékpárút építésével összefüggésben Újpestnek az 507 millió forintos támogatást, a képviselő-testület úgy határozott, hogy új, már a magasabb összegre szóló pályázatot nyújt be a kerületi kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére.

A maratoni ülés nem ért véget ennyivel

A fentieken túl még számos határozatot hozott a képviselő-testület, terjedelmi okokból ezek mindegyikére azonban nem tudunk kitérni. Az ülés napirendje és az előterjesztések az Újpest.hu-n érhetőek el.

Fontos továbbá, hogy Nagy István napirend előtti felszólalását Dallos Andrea jegyző javaslatára – a felszólalás személyiségi jogokat érintő tartalma miatt – a napirendi pontok megvitatása után, zárt ülésen hallgatták meg a képviselők, így az nem volt sajtónyilvános.

(Fotók: Németh Péter)

, , , , , , , , , , , , , , , , ,