120 millió forinttal több pénz jut a Megbecsülés Plusz Programra

  •  
  •  
  •  

Az újpesti nyugdíjasokat és az újpesti piac vállalkozóit egyaránt segítő támogatási rendszer többletforrásai is szerepeltek a 2023-as önkormányzati költségvetés második módosításában, amelyről május 24-én döntött a képviselő-testület.

Hála az egyenruhásoknak

A képviselő-testület dr. Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya, illetve Hajdú Károly rendőr ezredes, Újpest rendőrkapitánya jelenlétében fogadta el a IV. kerületi rendőrkapitány 2022-es év közbiztonsági helyzetével kapcsolatos beszámolóját.

„Újpest nevében szeretném megköszönni a rendőrség kerületért végzett munkáját. Tudjuk, hogy nehéz helyzetben vannak, tudjuk, hogy a körülmények nem mindig ideálisak, ezért az áldozatos munkájuk óriási hálát érdemel”

– fogalmazott a rendfenntartók teljesítményét méltatva Déri Tibor polgármester.

Gyermekes családokért a Fecskeházban

A képviselők elfogadták Perneczky László népjóléti alpolgármesternek az önkormányzati lakások bérbeadásának szabályozását érintő módosító javaslatát is. Ennek keretében egy értelmező rendelkezés született, amely a Fecskeházban élő fiatal családok lakhatási helyzetén könnyít.

„A Fecskeház eredeti szellemisége arról szólt, hogy fiatal, jóravaló házaspárok költözhessenek be oda, és öt évig kedvezményesen lakhassanak ott. A családoknál jellemzően előfordul, hogy a házasság első öt évében gyermekük születik, ám a jelenlegi szabályozás előírja, hogy mindkét félnek többek között állandó kereső tevékenységet kell folytatnia. Eddig a csecsemő- és gyermekgondozási díjban részesülők nem feleltek meg ennek a kritériumoknak, így volt, akik nem tudtak beköltözni, vagy el kellett hagyniuk a Fecskeházat azért, mert gyermekük született”

– mondta el Perneczky László, aki hangsúlyozta, hogy az ilyen helyzeteket szeretnék elkerülni a jövőben.

Egyházi tulajdonba került a Szent János ovi és suli

A testület arról is határozott, hogy Erdő Péter bíboros kérésére, egy 2022-es törvény értelmében az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonába adja a Szent János Apostol Katolikus Óvodát és a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolát.

Az előterjesztést jegyző Czigler László alpolgármester elmondta, hogy a főegyházmegye 2011 óta fenntartóként jelenleg is birtokolja az óvodát. Ez a jogviszony eredetileg 2052-ig állt volna fenn. Mivel az óvoda mellett annak a Játék-Mozgás-kommunikáció Óvodával közös használatú, nem megosztható udvara is egyházi tulajdonba került, ezzel kapcsolatban egy osztatlan közös tulajdon jött létre, a közös használatot pedig külön használati megállapodásban rögzítik.
Az általános iskolát szintén a főegyházmegye tartja fenn, amely az óvodához hasonlóan egyházi tulajdonban van. Ennek a jogviszonynak az eredeti hatálya 2049-ig szólt.

Kemény harc a költségvetés körül

Az önkormányzati képviselőknek dönteniük kellett a 2022-es költségvetés zárszámadásával, illetve az idei büdzsé újabb módosításával kapcsolatban, ami helyenként feszült helyzeteket eredményezett.

Trippon Norbert költségvetésért felelős alpolgármester a zárszámadással kapcsolatban kifejtette, hogy a IV. kerület előző évi költségvetés lezárulásával 8,6 milliárd forint maradt az önkormányzat kasszájában, amelyből azonban 7,4 milliárd forintot kötelezettségvállalás terhel, tehát olyan beruházások, fejlesztések finanszírozására szolgál, amelyekre már megkötötték a szerződéseket, de a kifizetések még nem történtek meg. Az alpolgármester a vita folyamán többször is hangsúlyozta, hogy ez nem szabadon felhasználható forrást jelent, és a szabadon felhasználható összeg 1 milliárd 263 millió forintot tesz ki.

A pénzügyi maradvány mértékével kapcsolatban elárulta, hogy egyrészt Újpest értékpapír-állománya a megkötött szerződéseknek megfelelően lejár, így a lekötött betétekből készpénzzé válik; másrészt a magasabb összeg az önkormányzat felelős gazdálkodásának is köszönhető.

A 2023-as büdzsé második módosítása kapcsán Trippon Norbert kiemelte, hogy az önkormányzat abban az eddigieknél jóval több forrást szán a közétkeztetésre; az időseknek és az újpesti piac vállalkozóinak kedvező Megbecsülés Plusz Program keretösszegét az eredeti 100 millióról 220 millió forintra emeli; kátyúzásra és útfelújítási munkálatokra pedig az eddig előirányzott bruttó 500 milliós nagyságrendű forrás helyett bruttó 900 millió forintos összeget költ. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak továbbra is óvatos, fegyelmezett és felelős gazdálkodást kell folytatnia.

Fotó: Németh Péter

Nagy István éles bírálatokat fogalmazott meg a két beadvánnyal kapcsolatban, amelyeket először le is akart vetetni a napirendről, mivel mindkét előterjesztés adminisztratív és képlethibákat tartalmazott, amelyekre ő felhívta a figyelmet. Az újpesti Fidesz frakcióvezetője „dilettáns munkavégzésnek” nevezte, hogy a költségvetési előterjesztéseket utólag kell „sufnituningolni”, illetve, hogy azok hibáira neki kell rámutatnia. Emellett azt kérte, hogy a következő testületi ülésig kapjon tételes kimutatást arról, hogy pontosan milyen kötelezettségvállalások terhelik az önkormányzat forrásait.

A szenvedélyes szóváltásoktól sem mentes vita végén Trippon Norbert megköszönte Nagy Istvánnak, hogy felhívta a figyelmet a pontatlanságokra, ám hangsúlyozta, hogy a menet közben kijavított hibák nem érintették a zárszámadás és a költségvetés fő számait, illetve a könyvvizsgálói jelentésben szereplő megállapításokat. Ugyanakkor elismerte, hogy a beadványoknak nem szabadott volna hibákat tartalmazniuk, azért, hogy ez mégis megtörténhetett, előterjesztőként vállalta a politikai felelősséget.

A vitát követően a zárszámadást és az újabb költségvetés-módosítást is nagy többséggel szavazta meg a képviselő-testület.

, , , , , , , , , , , , , , , ,