A legismertebb magyar orvosra emlékezve

  •  
  •  
  •  

Néhány nappal Semmelweis Ignác, a legismertebb magyar orvos emléknappá nemesült születésnapja előtt- június 25-én- adta át az Újpest Önkormányzata által alapított Újpest Egészségért –díjat, valamint a polgármesteri dicséreteket, jutalmakat Nagy István népjóléti alpolgármester. Az ünnepségre az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban került sor, ahol az egészségügyben dolgozó ünnepeltek megtöltötték a nézőteret. Az ünnep apropóján az önkormányzat immár nyolcadik alkalommal ítélte oda sokoldalú felterjesztések alapján ama személyeknek a díjat, akik hasonlóan a modern nyugati medicina fejlődését követő és az anyák megmentőjének nevezett Semmelweis Ignáchoz, a lelkiismeretesség, a kötelességtudás és önzetlenség példáját mutatják hivatásuk gyakorlása során.

  Ünnepi köszöntőjében dr.Cser Ágnes, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke  érdekvédőként a múltról, a jelenről és a jövőről egyaránt szólt. Először  az egészségügyben dolgozók megbecsülésének hiányáról, és az állandó változásban lévő ágazat  feladatellátásának buktatóiról és nehézségeiről szólt. Utalt arra, a sokan mondták és gondolták korábban, hogy mindenki nyertese lesz a rendszerváltozásnak , ám idővel nyilvánvalóvá  vált ennek az ellenkezője is. Munkavállalói oldalról nézve is kiderült, hogy a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók, akik a közjót szolgálják, előmenetelükben és fizetésükben is elmaradnak attól, hogy a  középosztályhoz  sorolhassák magukat.  Éppen ezért tartotta rendkívül jónak és dicsérendőnek, hogy Újpest Önkormányzata  díjat alapított, s  2001-ben felismerte, hogy a testi és lelki egészséghez egyaránt hozzátartozik, hogy a döntésnek egy kis közösségben ott kell megszületnie, ahol az emberek , az érintettek dolgoznak. Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, hogy fáradhatatlanul és sokszor erőn felül  segítik a beteg embertársakat. Utalt arra is a Semmelweis-napi ünnep és az ünnepeltek kapcsán, hogy  közös kötelesség, hogy    az egészségügyről ne csak, mint sok pénzt elvivő és mint abból kiszervezendő  ágazatról essen szó.

Az ünnepi szónok után Nagy István népjóléti alpolgármester nyújtotta át az Újpest Egészségéért díjat. Az önkormányzat elismerésében hat személy részesült:
      

 Dlabig Pálné, a Szociális és Egészségügyi Intézmény vezető védőnője, aki

1972-ben szerezte meg a védőnői képesítését. Újpesten dolgozik 1990. júliusa óta. 1992. júniusig védőnőként tevékenykedett, illetve ezzel egy időben megalakult Családvédelmi Szolgálat feladatait is ellátta. 2002. novemberétől a kerületben dolgozó védőnők szakmai felügyeletét végzi, majd az újjáalakult ÁNTSZ IV-XV kerületi Intézeténél a lakosság egészségfejlesztéséért, a kerületben élők, egészségmegőrzésén fáradozik. 2008. novemberétől  az ÁNTSZ-ben végzett tevékenységek mellett Újpest Önkormányzatának Védőnői Szolgálatánál vezető védőnői feladatokat is ellát. Egész munkáját, hivatástudat, nagyfokú empátia és segítőkészség jellemzi mind a kollégák, mind a kliensek felé.

 

Dr. Erdei Zsuzsanna, a Király u. 19-21 szám alatti gyermekrendelő házi gyermekorvosa, aki

1974-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A szakvizsgáig fél évet töltött a Svábhegyi Tüdőszanatóriumban, majd egy évet dolgozott a Schöpf Merei Ágost Kórházban, majd az Apáthy István gyermekkórházban folytatta a gyógyítíómunkát..  1978-1983 között a kistarcsai Kórház gyermekosztályán dolgozott. 1983. áprilisától,  immár 26 éve dolgozik Újpesten házi gyermekorvosként. Az itt eltöltött negyed évszázad alatt több generáció nőtt fel vigyázó keze alatt. Nemcsak a gyógyítást, hanem a betegségek megelőzését, kiszűrését tekinti fontos feladatának. Körzetében és az iskola orvoslás keretében is nagyon jó kolléga, aktívan részt vesz a rendelő dolgainak intézésben. 2002-ben jogi szakokleveles orvosi diplomát szerzett.


Fonódi Tünde
, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet ápolási igazgatóság főelőadója, aki 1978 óta dolgozik a kórházban főelőadóként az ápolási igazgatóságon. Munkájára nagyon igényes, precíz pontos. Rendszeresen tovább képezi magát, figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, főként a munkajog, a társadalombiztosítás és az adózás terén. Mindig kedves, segítőkész, legyen szó akár kollégákról, akár másról, bármely megoldandó problémáról. Szakmai munkáját kifogástalanul, végzi, tudását munkatársai elismerik. Munkahelyi feladatai mellett sokat tesz azért is, hogy a munkahelyi közösség összekovácsolódjon, minden alkalommal részt vesz intézeti bálok, és szakmai vetélkedők szervezésében.

 

Löffler Ferencné, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet tüdőgondozó és enyőképszűrő állomás vezető asszisztense, aki Újpest lakosságának egészségügyi ellátásban és felvilágosításában 35. éve vesz részt.  Húsz éve gondozóintézeti vezető asszisztensként dolgozik. Szervezi és irányítja a tüdőgondozó és ernyőképszűrő állomáson dolgozó asszisztensek munkáját. A munkaszervezésnél kiemelt szempontnak tekinti a betegek, gondozottak figyelemmel kisérését. Ennek köszönhetően a súlyos és sürgős esetek mielőbb orvosi ellátásra kerülnek, így a várakozási idő lerövidül. A gondozóintézetet felkereső, nem ritkán igen súlyos betegekkel empatikus, kedvességgel, humorral segíti feloldani szorongásukat, félelmeiket, s ha a beteg érdeke azt kívánja, határozottan cselekszik. Fontosnak tartja szakmai képzését és az irányítása alá tartozó asszisztensek szakmai fejlődését. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara asszisztensi tagozatának tisztségviselőjeként javaslataival segíti a szakdolgozók munkájának jobbítását.

 

Dr. Neumann Tibor, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet krónikus belgyógyászat osztályvezető főorvosa, 1972-ben a budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán summa cum laude minősítéssel végezte el. A diploma megszerzése után helyezkedett el az újpesti Kórházban. 1977-ben Belgyógyász szakvizsgát tett. Azóta is folyamatosan az intézményben dolgozik. Közben szakértőként Nigériában töltött 2 évet.  Segédorvos, alorvos, adjunktus, főorvos munkakörök jelezték előmenetelét. 1992 óta a krónikus belgyógyászat osztályvezetői feladatok ellátásával bízták meg. Kitűnő elméleti és gyakorlati ismeretei nagy szolgálatot tettek a kórházban ellátott idős betegek egészségügyi ellátásában, életminőségűk javításában. 2001-ben geriátriai szakvizsga képesítést is szerzett. 2002-2008 között kórházi orvos-igazgatói tevékenységével is az intézmény minőségi egészségügyi ellátás színvonalát tartotta szem előtt. Orvosi tehetsége, elhivatottsága a napig töretlen. Szakmai és vezetési feladatit még ebben az egyre nehezedő infrastruktúrában a maximális intenzitással látja el.

 

Vrábel Gyuláné, a Szociális és Egészségügyi Intézmény leltárellenőre középfokú tanulmányait textilipari szakközépiskolában végezte. Az eltelt esztendők alatt számos különböző, széleskörű szakmai képesítést szerzett. Többek között elvégezte a könyvelői, a társadalombiztosítási ügyintézői, az európai uniós orvostechnikai, az anyaggazdálkodói, valamint a felsőfokú logisztikai szervezői, ügyintézői képzést. 1969-ben állt munkába. 1988-tól a kerület egészségügyi ellátását segítette munkájával az újpesti Kórházban. 1996 óta a Szociális és Egészségügyi Intézmény munkatársa, ahol ellenőri munkakörén túlmenően ellátja a műszerfelelősi, valamint a veszélyeshulladék-gazdálkodási tevékenységeket is. Fáradhatatlan munkabírása, segítőkészsége, intézményi ismeretei, mindig naprakész, szakmai tudása méltán váltja ki kollégái elismerését.

 

A díj átadását követően dr. Küttel Péter, a Károlyi kórház főigazgatója először a  díjazottaknak  gratulált és mondott  elismerő szavakat    áldozatos munkájukért.  Köszönetet mondott Újpest Önkormányzatának , hogy megemlékezhettek az idén is  a Semmelweis-napról és az önkormányzat lehetőséget adott arra is, hogy több munkatárs jutalomban részesüljön. A kórház főigazgatója a jelenlévőkkel  megosztotta ama a gondolatát is, hogy   nyugdíjba készül,  ez az ünnep így  a széles nyilvánosság előtti búcsú  is volt  számára. 

 

Az ünnepségen ezt követően az egészségügyben kifejtett magas színvonalú munkát polgármesteri dicsérettel és jutalommal ismerték el, az elismeréseket  Nagy István népjóléti alpolgármester adta át.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetben dolgozók közül  negyvenen, a Szociális és Egészségügyi Intézmény dolgozói közül  tizenheten részesültek polgármesteri dicséretben és pénzjutalomban. . Dicséretet  és pénzjutalmat vehetett át  az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének  tíz intézmény, illetve bölcsődevezetője, élelmezésvezetője. Pénzjutalomban részesült a Szociális és Egészségügyi Intézmény területén dolgozó huszonkilenc  bölcsődei dolgozó.


 

 

 

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részéről polgármesteri dicséretben és jutalomban részesül:

 

Almási Miklósné

szakasszisztens

Központi Laboratórium

Bálint Illés

energetikus

Műszaki Osztály

Dr. Békefi Ottó

szakorvos

Radiológiai Osztály

Dr. Benkő László

főorvos

Traumatológia

Berta Istvánné

ápolónő

Krónikus belgyógyászat

Berta Lászlóné

osztályvezető

Humánpolitika

Dr. Csák Éva

osztályvezető főorvos

Központi Labor

Dr. Csűrös László

főorvos

Kardiológiai Belgyógyászat

Dancsó Ágnes

műtősnő

Traumatológiai Osztály

Déri Györgyné

vezető asszisztens

Patológiai Osztály

Déri Zoltán

Villanyszerelő

Műszaki osztály

Dobner Tamásné

asszisztens

Gyermekbőrgyógyászat

Dr. Dozzi Inez

szakorvos

Ideggyógyászat Szakrendelő

Eredics Andrea

informatikus

Informatikai Osztály

Fekete Györgyné

adminisztrátor

Neurológiai Osztály

Fritz Istvánné

adminisztrátor

Gyermek Ortopédia

Füstiné Dóczé Mária

könyvelő

Pénzügyi Osztály

Dr. Halász Éva

Szakorvos

Bőrgyógyászat

Dr. Horváth Csilla

ápolási igazgató helyettes

Ápolási Igazgatóság

Dr. Iványi András

osztályvezető főorvos

Patológiai Osztály

Jancsovics Istvánné

ápolónő

Kardiológiai Bőrgyógyászat

Jencsók László

Gondnoksági csoportvezető

Gondnokság

Dr. Kiss Gábor

osztályvezető főorvos

Neurológiai Osztály

Dr. Kőbányai Rita

főorvos

Patológiai osztály

Dr. Kurinyecz Gabriella

szakorvos jelölt

Központi Intenzív osztály

Lakatos Béláné

főelőadó

Ápolási Igazgatóság

Merész Jánosné

osztályvezető helyettes

Munkaügyi Osztály

Molnárné Lukács Ildikó

raktárvezető