A Polgármesteri Hivatal Adóosztályának közleménye

  •  
  •  
  •  

Tisztelettel felhívjuk az újpesti lakosok figyelmét a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos aktuális tudnivalókra.

A gépjárműadó, az építmény és telekadó valamint a magánszemélyek kommunális adójának II. félévi befizetési határideje:

2011. szeptember 15 (csütörtök)

A befizetések teljesítéséhez szükséges csekkeket augusztus végén postáztuk a nyilvántartásunkban szereplő adóalanyok részére,  további csekkek  félfogadási időben az Adóigazgatási Osztályon igényelhetők!

Építmény és telekadó

Az adókötelezettség a tulajdonjog / vagyoni értékű jog megszerzését – új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadását – követő év első napján keletkezik.

Mentes az adó alól a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Amennyiben a lakás csak részben áll magánszemély(ek) tulajdonában, úgy a mentesség csak a magánszemély(ek) tulajdoni illetőségére vonatkozik.

Az építményadó mértéke
– az 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény esetében, az összesített hasznos alapterület minden egész négyzetmétere után             1.266.-Ft / m2 / év
– az 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény esetében az egész építmény vonatkozásában az összesített hasznos alapterület minden egész négyzetmétere után    1.560.-Ft/m2

– a magánszemély gépjárműtárolója után fizetendő adó mértéke változatlanul:            435.-Ft / m2 / év
– teremgarázs után            220.-Ft / m2 / év

A telekadó alanya az, aki az év első napján beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonosa illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja.
Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek

A telekadó mértéke 281.-Ft / m2

Magánszemélyek kommunális adójának alanya az az újpesti lakás tulajdonjogával vagy lakásbérleti jogával rendelkező magánszemély, aki:
1.) az év első napján NEM rendelkezik az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel
2.) aki újpesti bejelentett lakóhellyel rendelkezik, de
 - a tulajdonában/ lakásbérleti jogában álló lakásba valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejelentve (megjelölve)
 - részben vagy egészben lakását bérbe adja vagy egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben adóköteles jövedelme keletkezik.

Idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek a kereskedelmi és fizetővendéglátó szálláshelyet üzemeltetők, szállásadók, szálláshely közvetítésre jogosult szervek.

Gépjárműadó

A gépjárművek adóztatásának alapja az Okmányirodák által kezelt járműnyilvántartás, az adó alanya az a személy, aki e nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.
A teljes adóévre járó gépjárműadót az adóalany köteles megfizetni, függetlenül attól, ha esetleg gépjárművét évközben elidegeníti!
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Fontos!
Adókötelezettséget érintő változás esetében (adás-vétel) az Okmányirodánál kell eljárni.

Ha a gépjármű tulajdonjogának átruházásakor az érintett felek (Eladó – Vevő) egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének akkor a következő évre is a korábbi tulajdonos – azaz az Eladó – marad a gépjárműadó alanya!
A tulajdonjog-változásról készült okiratot (adásvételi szerződés) annak keltétől számított 15 napon belül kell benyújtani az illetékes Okmányirodához.
A bejelentési kötelezettség az Ügyfélszolgálati Irodákon keresztül is teljesíthető
 (István út 15, illetve Hajló u. 42-44)

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és az Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi szennyvíztározót is – alkalmaz.
A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie március 31.-éig, az Önkormányzat
12010422-00208592-02400002 talajterhelési díj bevételi számlájára


További információval, készséggel állunk rendelkezésükre telefonon, vagy a megjelölt ügyfélfogadási időben személyesen!

Adóigazgatási Osztály

cím : Bp. IV. ker. István út 15. III. emelet ( új épület )
tel:    231-31-72
fax:    231-32-30
félfogadási idő: hétfő: 14.00. – 18.00;
szerda: 10.00. – 17.00.; péntek: 08.00 – 12.30.

Osztályvezető:                                       
231-32-03

Gépjárműadó és kommunális adó ügyintézők:        
(a tulajdonos nevének kezdőbetűje szerint)              
A – K      231-32-36
L – Zs     231-32-37

Építmény és telekadó valmint talajterhelési díj 
231-32-42
231-32-43

Idegenforgalmi adó               
231-32-41