Áldott, békés karácsonyt! 3.

  •  
  •  
  •  

A városi embernek ritkán adatik meg, hogy friss puha hóban, szikrázó napsütésben, csilingelő lovas szánnal repüljön az ünnepek idején tova. A Száncsengő, a Csendes éj, a Fehér karácsony CD-ről tölti be a szobát. Az elmúlt négy hétben, advent idején a karácsonyt vártuk, megérkezett. Háromrészes sorozatunkban az ünnepi szokásokat jártuk körbe.

3. rész: Terített asztal

A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. Érdekes hagyomány, hogy a karácsonyi abroszt tavasszal vetőabrosznak használták és abból vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen. A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek és abból adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt, ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó termést remélve. A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek.

Szeretet, családi együttlét

A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi.

Régebben a betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozott, amely egy több szereplős dramatizált játék volt, az egész országban ismertek, nagyon sok helyen ma is gyakorolják. A falusi betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka volt. A játék fő eleme a Kisjézust imádó három pásztorról szóló bibliai történetre, köztük a nagyothalló öreg pásztor tréfás párbeszédére épült. A betlehemezés fő kelléke egy templom alakú betlehem volt, amelyben a Szent Család volt látható. A pásztorjáték szereplői voltak a kistemplomot vivő két angyal, három pásztor illetve a szatmári országrészben őket kiegészítette a huszár és a betyár alakja.

(Forrás : Wikpédia, ünnep.mentha.hu/karacsony)