Dr. Bakondi György tű. altábornagy beszéde

  •  
  •  
  •  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Bajtársaim!
Tisztelt Honfitársaim!
 
A hivatásos katasztrófavédelem vezetőjeként őszinte elismeréssel és nagyrabecsüléssel köszöntöm ezen a napon a magyar polgári védelem minden önkéntes és köteles szolgálatot teljesítő tagját, velük együtt hazánk valamennyi polgármesterét, a védelmi bizottságok vezetőit, a rendvédelmi szervek, a honvédség, az ágazati védekezési szervek állományát, és minden egyes tűzoltó bajtársamat, akikkel együtt szolgáljuk Magyarország biztonságát.
 
1992 óta minden évben, így  idén március 1-jén is megünnepeljük a polgári védelem napját, amelyen egyrészt tisztelettel fejet hajtunk az elődök előtt, másrészt számot  vetünk mindazzal, ami az elmúlt évben a polgári védelem terén történt.
 
Évtizedek óta a legnagyobb változás zajlott le az elmúlt két évben, egy korszerű, európai szintű polgári védelem bázisát teremtettük meg. Új alapokra helyeztük a települések kockázatértékelését és katasztrófavédelmi osztályba sorolását, az immár a valós veszélyeztetettségekre alapul, ahogyan a veszélyelhárítási tervezés is a lakosságot ténylegesen fenyegető tényezőkre összpontosít. Az ország 3176 településéből 1484 került az egyes és kettes veszélyeztetettségi kategóriába, ezeken képzett közbiztonsági referenseket vontunk be a nemzeti védekezési rendszerbe. Mindeközben saját szervezetünket is átalakítottuk, emellett valamennyi új járásban tapasztalt munkatársunk vesz részt a helyi védelmi bizottság munkájában.
 
A polgári védelem működése abból az alapelvből indul ki, hogy az állampolgároknak joguk van a biztonságra, de annak megteremtésében nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük. Ennek értelmében teljes mértékben feltöltöttük a riasztható, mozgósítható és megfelelő eszközökkel ellátott szervezeteinket. Azok tagjait minimum hatórás alapképzésen készítettük fel feladataikra. Ma már azon dolgozunk, hogy e szervezetekben többen teljesítsék önkéntes alapon szolgálatukat, mint kötelezettként. Ennek érdekében jogszabály-módosítást kezdeményeztünk, amelynek elfogadása esetén tovább bővül azok köre, akik mentesülnek a polgári védelmi kötelezettség alól. Azok például, akik egyéni helyzetük, munkahelyi, családi vagy társadalmi kötelezettségük miatt nem, vagy csak aránytalanul nagy áldozatok mellett tudnák teljesíteni a polgári védelmi szolgálatot.
 
Mindezeken túl fontos kiemelnem, hogy a civil társadalom és a hivatásos tűzoltók önkéntes csapatai tavaly egyedülálló sikert értek el, hiszen egyszerre tett sikeres ENSZ városi kutató-mentő vizsgát a HUNOR és a HUSZÁR Mentőszervezet. Az önkénteseket tömörítő megyei mentőszervezetek nemzeti minősítést szereztek, így a Bakony, a Bükk, a Gemenc, a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet, a Hortobágy, a Körös, a Maros, a Mátra, a Mecsek, a Moson, a Nyír, az Őrség, a Palóc, a Petőfi, a Pilis, a Somogy, a Tisza, a Turul és a Zala Mentőszervezet. Az ünnep órájában, jelenleg is az árvízi védekezésben, a lakosság életének és anyagi javainak mentésében vesznek részt a Nógrád megyei Palóc és a Vas megyei Őrség Mentőszervezet önkéntesei.
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Bajtársaim!
 
Súlyos katasztrófahelyzetek csak nagyon ritkán fordulnak elő, hiszen a hangsúly ma már a megelőzésen van. Mindannyiunk számára az lenne az ideális, ha a katasztrófák bekövetkezési valószínűségét a nullára lehetne csökkenteni.
 
Tudjuk azonban, már a rómaiak is azt mondták, hogy „Iucunda est memoria praeteritorum malorum”, tehát ha mögötted a baj, rá gondolni már nyugalmas. Ezekben a napokban például  elemeznünk kell azt a helyzetet, ami a most véget érő tél során a folyóink vízgyűjtőin felhalmozódott, rekord közeli hókészletekből adódhat, meg kell teremtenünk a lehetséges árvizek kezeléséhez szükséges társadalmi összefogást. Valamennyien pontosan tudjuk, hogy a katasztrófák csak akkor kezelhetők sikeresen, ha az állampolgárok is felelősséggel tesznek saját biztonságukért.
 
Ezzel az összefogással nemcsak a Nemzetközi Polgári Védelmi Napon, hanem az év minden napján együtt járulhatunk hozzá a közbiztonság erősítéséhez, hiszen így biztonságosabban működhet a nemzetgazdaság, ami pozitívan hat a lakosság életminőségére.
 
Ehhez kívánok mindannyiuknak erőt és kitartást!
 
Dr. Bakondi György tű. altábornagy
főigazgató

(forrás: katasztrofavedelem.hu)