Munkatársat keresnek

 •  
 •  
 •  

Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, fejlesztő pedagógusi, vegyes életkorú csoportban végzett munka.
 • SNI-s gyermekekkel való foglalkozás.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdaság, türelem.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű Kreativitás, empátiakészség, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. július 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 20.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Önkormányzat honlap – 2013. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Nyugdíjba vonuló kolléga helyén kívánjuk alkalmazni. A szerződés hosszabbítható, illetve határozatlanná válhat.