Választási Hirdetmény

  •  
  •  
  •  

Tisztelt Újpesti Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság elnöke 2008. március 9. napjára országos ügydöntő népszavazást írt ki három kérdésben.
A népszavazáson az alábbi kérdésekben voksolhatnak:
• „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
• „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
• „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”
A szavazással kapcsolatos űrlapok letölthetők a honlapról a Hirdetmények (folyamatos érvényű) rovatból.

Az országos népszavazáson a választói névjegyzékben szereplő – választójoggal rendelkező és magyarországi lakóhellyel rendelkező – nagykorú magyar állampolgár vehet részt.
 
Minden újpesti választópolgár 2008. február 22-ig névre szóló „Értesítő”-ben (ún. kopogtatócédula) kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről, valamint arról, hogy mikor, hol és milyen okmányok bemutatásával lehet szavazni.
 
Szavazni Újpesten 86 darab szavazókörben lehet. Az újpesti választópolgárok többsége ugyanabban a szavazókörbe adhatja le szavazatát, mint ahol eddig szavazott.
 
Felhívom azonban minden választópolgár figyelmét, hogy amennyiben 2008. február 22-ig nem kap „Értesítőt”, úgy a helyi választási irodában érdeklődhet annak okáról.
 
A névjegyzék 2008. február 20-27. 16.00 óráig kerül közszemlére tételre.
 
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy névjegyzékbe való felvétel miatt 2008. február 20-27. 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
 
Ha a választópolgár a névjegyzékből kimaradt, akkor minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége!
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény változása miatt a szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe a szavazás napján – az eddigi gyakorlattól eltérően – nem vehet fel választópolgárt, kivéve az igazolással szavazásra kijelölt szavazókört.
 
Felhívom továbbá azon választópolgárok figyelmét, akik a lakcímüket a névjegyzék elkészítése után megváltoztatták (pl: költözés, átjelentkezés), hogy őket az új lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetője – a bejelentkezéssel egyidejűleg – veszi fel a választói névjegyzékbe, és erről őt az új „Értesítő” átadásával tájékoztatja. Ebben az esetben a helyi választási iroda vezetője haladéktalanul értesíti a korábbi lakcím szerint illetékes jegyzőt, aki törli ezt a választópolgárt a névjegyzékből.
 
 
A lakóhelyétől távol lévő (nem az állandó lakóhelyén tartózkodó, és szavazni kívánó) választópolgár igazolással szavazhat.
 
Igazolást kérni
a.) személyesen vagy meghatalmazott útján a lakóhely (állandó lakcím) szerinti polgármesteri hivatalban a 2008. március 7-én 16.00 óráig lehet kérni.

b.) igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve, hogy az illetékes helyi választási irodához legkésőbb 2008. március 4-ig megérkezik.
 
Az a választópolgár, aki igazolást kért és állandó lakóhelyétől távol van (pl: elutazik, gyógykezelésen vesz részt, rokonlátogatásra megy) 2008. március 9-én csak abban a szavazókörben szavazhat, melyet az igazolással szavazók számára kijelöltek.
 
Ez minden településen csak egy szavazókör lehet, mely Újpesten a 20. számú szavazókör. E szavazókör mellett további 85 darab szavazókör áll rendelkezésére az újpesti választópolgároknak a szavazás napján.
 
Újpesten a 20. szavazókör címe:
 
Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola           Budapest IV., Tanoda tér 6.
 
Ha az igazolás kikérését és kiadását követően a választópolgár meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2008. március 6-ig kérheti, hogy – az igazolás bevonásával egyidejűleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.
 
Ugyanebben a szavazókörben szavazhatnak azok a választópolgárok, akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település – Budapest, IV. ker. – megnevezését tartalmazza utca és házszám megjelölése nélkül (pl: hajléktalanok)
 
A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain szavazhatnak abban az esetben, ha a külképviseleti névjegyzéken szerepelnek.
 
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2008. február 22-én 16. 00 óráig lehet kérni.
 
A személyazonosság és a lakcím igazolása a szavazás során
 
A szavazáskor az alábbi érvényes igazolványok alkalmasak a személyazonosság és a lakcím igazolására:
 
a)      lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (“régi”, könyvecske formátumú)
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy
b)      útlevél és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy
c)       2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
 
Felhívom a figyelmét minden újpesti választópolgárnak, hogy a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.
 
A szavazásra abban az esetben sincsen mód, ha a polgárt a bizottság tagja, vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Fontos ezért, hogy a szavazás előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.
 
 
 
A mozgásában gátolt személy szavazására mozgóurna útján van lehetőség.
Ekkor – kérelemre – a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény változása miatt a mozgóurnás szavazásra vonatkozó igényeket
– a szavazás napja előtt a helyi választási iroda vezetőjénél csak írásban lehet bejelenteni
– a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál lehet írásban bejelenteni.
 
Tájékoztatom a T. Választópolgárokat, hogy az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a mozgóurnával történő szavazás a szavazóhelyiségen kívüli szavazás kivételes esete, és kizárólag a mozgásában gátolt választópolgár szavazásának biztosítására szolgál.
 
 
Tájékoztatok minden érdeklődőt, hogy Újpesten a Helyi Választási Iroda 2008. február 20. napjától fogadja a választópolgárokat.
 
A helyi választási iroda vezetőjének neve: dr. Vitáris Edit jegyző
 
Helyi Választási Iroda Hivatali helyiségének címe:
 
1042. Budapest, István út 15. (Új Városháza) II.em. 209.szoba
 
Tel: 231-31-01/123 és 124 mellék
 
 
Dr. Vitáris Edit
HVI vezető
                                                            ***
 
Általános iskolában lévő szavazókörök:
 
 
Iskola neve:
Szavazókörök száma:
Német Tagozatos Általános Iskola
Pozsonyi út 3.
1, 2, 3, 4
Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola, Tanoda tér 6
5, 20, 21, 22
Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola, Árpád út 161-163.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Erzsébet utcai Általános Iskola
Erzsébet u. 31.
15, 16, 17, 18, 19, 23
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola
Munkásotthon u. 3.
24, 25, 26, 27, 28
Szigeti József Utcai Általános Iskola
Szigeti J. u. 1-3.
29, 30, 31, 32, 33
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium
Erzsébet u. 69.
13, 34, 35, 36, 37, 39
Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola, Lőrinc u. 35-37.
40, 41, 42, 43, 44
Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Iskola, Langlet u. 3-5.
45, 55, 56, 57, 58
Bajza József Általános Iskola
Bajza u 2.
38, 46, 47, 51, 53, 54
Angol Tagozatos Általános Iskola
Fóti út 66.
48, 49, 50
Szűcs Sándor Általános Iskola
Ugró Gy. sor 1-3.
61, 62, 63, 64
Megyeri Úti Általános Iskola
Megyeri út 20.
52, 59, 60, 66, 67, 68, 69
Karinthy Frigyes ÁMK
Hajló u. 2-8.
65, 70, 73
Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola, Lakkozó u. 1.
71, 72, 74, 76
Babits Mihály Gimnázium
Tóth Aladár u. 20.
75, 77, 80
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium, Bőrfestő u. 5-9.
78, 79, 81, 86
Homoktövis Általános Iskola
Homoktövis u. 100.
82, 83, 84, 85