Zene és sport harmóniája

  •  
  •  
  •  

Újpesten közel háromszáz elnevezett közterületet találunk. Sorozatunkban arról kérdezzük az újpestieket, tudják-e kiről, miről kapta nevét az utca, ahol otthonuk található.

A Deák Ferenc utca a történelmi utcanevek kategóriájába tartozik, hiszen a haza bölcseként tisztelt politikus nem volt Újpest lakója, de emlékét tisztelet övezi – mondja Kornackerné Ossó Lilian fuvolatanár, az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese. Deák Ferenc 1848-ban az első magyar kormány igazságügy-minisztere volt, és nevéhez fűződik az 1867-es kiegyezés “tető alá hozása”, amely az Osztrák Birodalom és a Magyar Királyság közötti politikai, jogi és gazdasági kapcsolatokat rendezte – sorolja Lilian tanárnő.

Majd személyes emlékek jönnek elő.- Újpest egyik legszebb polgári lakóházában lakom a Deák utcában, a mentőállomás szomszédságában – mondja büszkén Lilian. – Apai nagymamáé volt egykoron a ház, a családunk megőrizte az örökséget – tudjuk meg a kezdeteket. – Az utcának számos híres lakója volt, s a zene és a sport mindig harmóniában élt egymással itt. A mi házunkkal átellenben lakott Erkel Gyula (1842-1909) zongoraművész, karnagy, (Erkel Ferenc, nagy nemzeti zeneszerzőnk, elsőszülött fi a), aki felesége, Róza asszony halálát követően az 1880-es években költözött Újpestre gyermekeivel.

Akkoriban Újpest vadregényes környéke vonzotta a művészeket, így sikerült Erkel Gyulát is rávenni a letelepedésre. Idővel a Deák utcából átköltözött a Mező utcába, amely később híres lakójának emlékeként a nevét őrzi. Egyre erősebbé vált az igény a zenészek képzése iránt, erről tanúskodik egy levél, melyet 1861-ben egy Deák-párti képviselőnek írt Erkel. Ezekben az években fi atal művészek az Újpesti Zeneművelő Egyesület által fenntartott Zenekonzervatóriumot alapítottak Újpesten (1891), amelynek igazgatójául választották Erkel Gyulát.

Az utcánk lakója volt Goll János zenepedagógus, a zeneiskola első karmestere, az Újpesti Torna Egylet (1886) elnöke, aki jól tudta, hogy a testet a sport, a lelket a zene élteti egységes egészben. Itt élt köztünk dr. Kalocsai Géza jogi doktor, a válogatott focisták edzőjée, aki például Bene Ferencet hozta az UTE -be, valamint a felejthetetlen Bíró Ági néni, az olimpiai bajnok úszó, aki később labdajátékok örömére tanította gyermekeinket. Családom személyes példával a zenével jár elöl: kiskoromban a zenekari árok volt az operaházban a játszóhelyem, lévén édesapám a zeneszínház vadászkürtöse. A fuvola lett az én hangszerem, mellyel nagy örömmel tanítok az Erkel Gyuláról elnevezett zeneiskolában – mondja a tanárnő.

B. K.


Idézzük az Újpest utcanévlexikont: Deák Ferenc utca (1908 előtt, előzőleg Nagy Deák Ferenc utca, 1882. A Kis Deák Ferenc utca a mai Illek Vince utca volt. A Görgey Artúr utca és az Árpád út közötti szakasz 1982-től 1992-ig Rónai Sándor utca volt). Attila utca 33.-tól az Árpád út 148.-ig, Deák Ferenc (1803-1876) jogtudós, politikus, az első magyar kormány igazságügy-minisztere volt (1848).