A holokauszt újpesti áldozataira emlékeztek

  •  
  •  
  •  

Több mint tízezer újpesti zsidó elhurcolására emlékezett az Újpesti önkormányzat a Mártírok útján lévő emléktáblánál. A városban hatvannyolc évvel ezelőtt húszezer izraelita élt, akik közül többen szerepet játszottak Újpest iparának fejlődésében.

A megemlékezést Krizsik Alfonz Radnóti Miklós erőltetett menet című versével nyitotta meg az áldozatok emlékére elhelyezett emléktáblánál. Az Újpesti Önkormányzat nevében dr. Hollósi Antal képviselő, a Károlyi Sándor Kórház orvos-igazgatója kiemelte, a háború éveiben csak Újpesten mintegy húszezer zsidó élt, akik közül több mint tízezret deportáltak, és további szomorú tény, hogy a haláltáborok minden harmadik áldozata magyar volt. „Bár nem csak zsidókat hurcoltak el, valamennyi származású fogoly sorsa azonos volt” – tette hozzá.
„A megbélyegzésnek sem akkor sem pedig ma nincs helye, mert a kirekesztőre üthet vissza. „A kegyetlen múlttal kötelességünk szembenézni, a közönyt pedig le kell győznünk.” – zárta sorait.

Szerdócz Ervin, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Újpesti körzetének rabbija a megemlékezésen az újpesti áldozatok magas száma mellett rámutatott, a zsidóságnak meghatározó szerepe volt Újpest iparosodásában, emellett érzékeltette, övéik ma nem csupán az utcaképet, hanem az elhurcoltak emlékeit is maguk előtt látják.

A kerület vezetése nevében Dr. Hollósi Antal helyezte el az emlékezés virágait, a ceremónia a Himnusszal zárult.

M. Orbán András