Megkezdődött az új tanév

  •  
  •  
  •  

Az új, 2011/2012-es tanév nyitányát jelző csengő Szent István téren berregett fel augusztus 31-én, délután. A néhány nappal ezelőtt még a városnapi fellépőket láttató nagyszínpad ezúttal a fennállását félévszázados jubileumát köszöntő Angol Tagozatos Általános Iskola elsős kisdiákjait, és a szereplőket fogadta be. A téren felsorakoztak az iskola további évfolyamai. Az újpesti eseménnyé váló suli ünnepre, a szülők, nagyszülők, testvérek barátok, valamint az intézmény egykori tanárai és a város vezetői, az oktatási munkát segítő hivatali munkatársak is kíváncsiak voltak.

Megtelt a tér
A jubiláló iskola diákságát köszöntötte Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere, aki többek között arról szólt: igent kell mondanunk arra, hogy a gyermekeinkre fordított idő, energia és anyagi erőforrás a legjobb és legnemesebb befektetés, amellyel közös jövőnket gazdagíthatjuk.

Jó újra találkozni egymással
-Jól emlékszem diákkoromból, minden tanév hoz valami újat és fontos változásokat az életünkben – tanárnak, szülőnek, diáknak egyaránt. Olyan változásokat, amelyek alakítják a jövőnket. Az egyéni és a közös jövőnket. 
Egy tudatos, felelősen gondolkodó ember, csakúgy, mint a tudatos, felelősen gondolkodó közösség sokat gondolkodik a jövőről, mert formálni akarja. De jóslásra alkalmas üveggömbje egyikünknek sincs. Ma különösen nehéz előre látni, mit hoz a holnap, manapság olyan időket élünk világszerte, amikor nagyon nagy bizonytalanság vesz minket körül. Éppen ezért tűnik sokszor nagyon nehéznek meghozni a fontos közös döntéseinket. -  kezdte beszédét a város vezetője

A legnemesebb küldetés
A mai nap az iskoláról, a tanulásról és a tanításról szól. Olyan munkáról, amely már holnap elkezdődik, de gyümölcsét csak évtizednyi várakozás múltán mutathatjuk fel. Mi több, nem is olyan egyszerű ezt a gyümölcsöt felmutatni. – mondta Wintermantel Zsolt.

Az egész közösség áldozatvállalása
– Ha a gyermekeink okosak, megtanulják a közösségi élet szabályait, és sikeres felnőttek lesznek, akkor ezt egy idő után természetesnek elfogadjuk, és gyakran nem is gondolunk bele, hogy mennyi munkája és áldozatvállalása, erőfeszítése kell hozzá a szülőknek, a pedagógusoknak, magának a diáknak, és az egész közösségnek.

– És éppen ez lehet egy közösség erejének, sikerességének a titka. Képesek vagyunk-e a hosszú idő alatt érlelődő, nem kézzel fogható, de értékében mindent felülmúló eredményeket előtérbe helyezni? Elfogadjuk-e, hogy a gyermekeinkre fordított idő, energia és anyagi erőforrás a legjobb és legnemesebb befektetés, amellyel közös jövőnket gazdagíthatjuk?- tette fel a kérdést Újpest polgármestere.
Ma, ahogy itt, ezen az évnyitón körülnézek, úgy hiszem, egyetértünk abban, hogy a válasz: igen.

Elsőbbség a tanulásnak, a jövő nemzedékének
Nehéz időket élünk. A mostanihoz hasonló válságokat mindig az oktatás ügye sínyli meg leginkább, és tán épp azért, mert válságos időkben hajlamos az ember csak a kézzel fogható értékekbe kapaszkodni.

A jövő esélyéről sohasem mondhatunk le, és nem is fogunk lemondani. Ebből nem engedhetünk, bárhogy alakuljon körülöttünk a világ, minden egyes gyermek számára biztosítanunk kell az esélyt arra, hogy kibontakozzon. Százszor megfontolunk tehát minden döntést, de százegyedszer is azt mondjuk: elsőbbséget a jövőnek, elsőbbséget az embernek, elsőbbséget a közösségnek. Fontos ugyanakkor, hogy  Újpest Önkormányzata biztosítani tudta az ingyenes tankönyveket.
Újpest polgármestere szólt arról is, az eltelt ötven esztendőben nagyon sok pedagógus oktatott, teremtett értéket az Angol Tagozatos Általános Iskolában,  fontos helyet foglal el az intézmény a város életében. S a nyár során megtörtént felújítások azt is jelzik: legalább újabb ötven évet szánnak – s egyben  kívánnak az iskolának. – Ennek szellemében kívánok mindnyájuknak sikeres, eredményekben és örömökben gazdag tanévet. – zárta beszédét Wintermantel Zsolt.

Fél évszázados hagyományok

Mező János igazgató többek között arra utalt, a Fóti úti iskola 1961-ben a város szélén épült meg, kiserdő és káposztaföld volt a szomszédságában. A mostani nevelők pedig a gyermekeket fél évszázados hagyományra támaszkodva tervezhetik a továbblépést.   

Mező János szólt arról, ha egy kapuhoz érünk, mindig megtorpanunk. Mi vár ránk, ha átlépünk a küszöbön? Így van ez ilyenkor az új tanév indításánál is- utalt a jelenlévőket is foglalkoztató kérdésekre, gondolatokra. Vajon mit hoz az új tanév? Meghozza-e a gyermekeknek a tudást, a fejlődést, a szülőknek a megnyugvást gyermekük formálódását figyelve? Meghozza-e a tanár kollégáknak a jól végzett munka örömét? Annak reményében köszöntötte az intézmény vezetője a jelenlévőket, hogy ezekre a kérdésekre a tanévzárón megnyugtató választ tudnak majd adni.

Események követik egymást
Szólt arról is: a szeptember elsejei immár ötvenegyedik tanévvel elkezdődik az iskola életének egy újabb szakasza, és a fél évszázados hagyományra támaszkodva tervezhetik a továbblépést. Hagyományaink egy részét a hetvenes évekből eredeztetjük -  mondta Mező János, 1971-ben indult az angoloktatás. Aztán az iskola mai arculata a 80-as években alakult ki.

Mező János tisztelettel emlékezett meg a nagy elődökről. A jelenlévők között köszöntötte dr. Katona Józsefné nyugalmazott igazgató asszonyt, valamint Börcsök István igazgató urat és tisztelettel szólt az iskola további két vezetőjéről: dr. Polgár Jenőnéről és Bíró Józsefről, akik tevékenységét az emlékezet őrzi. 

Családi példák, tradíciók
A jubileumi tanév nem szűkölködik majd eseményekben, ígérte az igazgató. Az ünnepélyes tanévnyitón „öregdiákok” vallottak arról, miért íratták be gyermekeiket az Angol Tagozatos Általános Iskolába. Elsősök szavaltak arról, miként követik majd írás-olvasástanulásban az ide járó bátyjukat. Alsósok és felső tagozatosok szavaltak, táncoltak, énekeltek. Külön köszöntötték az elsősöket, akik emléklapot kaptak a nagy nap örömére.

– B. K