•  
  •  
  •  

Már bontják az elszlömösödött, lakhatatlan házakat Újpest-Városkapunál, de az itt lakóknak természetesen van hová menniük. Épül ugyanakkor a park is, amely újabb szép pontja lesz a kerületnek.

Az Aradi és a Temesvári utcák által határolt területen zajlik az a bontás, amely az évekkel ezelőtt elöregedett, immár teljesen használhatatlan és lakhatatlan bérházakat semmisíti meg. A kerület egyik szégyenfoltjának számító úgynevezett krízistömb lebontására még az előző városvezetés adott be pályázatot 2018-ban, a projekt akkor 2 milliárd forintos támogatást kapott, bár a közbeszerzést később meg kellett ismételni, így a végső összeg 1,2 milliárd forint lett.

Vége az áldatlan állapotoknak

A pénzből elbontják a Berda utcai krízistömböt, az ott élő családok pedig a Berda József utca, Aradi utca, Kemény Gusztáv utca, József Attila utca, Attila utca, Árpád út, Temesvári utca, Bocskai utca, illetve a vasút által határolt területen lévő felújított, jelenleg is önkormányzati tulajdonban álló 39 szociális bérlakás egyikébe költözhetnek be. Ez a költözködés még jelenleg is tart, így egyik családnak sem kell attól tartania, hogy fedél nélkül marad.

Több mint lakhatás

A munkálatok uniós forrásból, VEKOP-pályázat keretében valósulnak meg, mint ahogyan a K25 néven ismert bérlakásház is, illetve a 39 önkormányzati szociális lakás felújítása, továbbá az Aradi utca 4. szám alatt lévő közösségi ház létesítése is. Az Újpest Kapuja projekt keretében a lebontott krízistömb helyén egy park létesül, amely újabb üde színfoltja lesz a városnak. Emellett a Városkapu környékén élő családoknak felzárkóztató, oktatási, bűnmegelőzési, sport és közösségépítő programok szervezését is tervezik.

Trippon Norbert

Átfogó célok

Az Újpest Kapuja program leírásában már évekkel ezelőtt kijelölték az irányvonalat, vagyis a projekt maga is azt a célt szolgálja, hogy a kerület szervesen illeszkedjen Budapest nagy és átfogó városrehabilitációs programjába annak ellenére is, hogy a koronavírus-járvány miatt tavaly óta kialakult helyzet ezt jelentősen lelassította.

Az Újpest Kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt átfogó célja a térségben élő lakosság életkörülményeinek javítása integrált szociális jellegű rehabilitációval összekapcsolva.

Az infrastrukturális beavatkozások (park, játszótér és zöldfelületek kialakítása, önkormányzati lakások felújítása) mellett a projekt hatékonyságát növelő prevenciós és közösségépítő programokat valósítanak meg. Ezekben konzorciumi partnerként részt vesznek önkormányzati, egyházi és civil szervezetek egyaránt.

, , , , , , , , , , , , ,